Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право
Перехід на сторінку Відділення 


Відділення кримінально-правових наук
Національної академії правових наук України

Відділення проводить дослідження проблем вдосконалення кримінального законодавства, приведення його у відповідність до міжнародних зобов'язань України, удосконалення практики застосування чинного кримінального законодавства, проблем злочинності в сфері економічних відносин і боротьби з тероризмом, проблем теорії кримінально-виконавчого права, проблем імплементації міжнародних стандартів у діяльність органів та установ виконання покарань, питань реформування кримінально-виконавчої системи країни.


Персональний склад відділення

Керівництво відділення

Баулін Ю. В.

БАУЛІН
Юрій Васильович

академік-секретар відділення,
дійсний член (академік)


Шепітько В. Ю.

ШЕПІТЬКО
Валерій Юрійович

заступник академіка-секретаря відділення,
дійсний член (академік)


Шило О. Г.

ШИЛО
Ольга Георгіївна

вчений секретар відділення,
член-кореспондент


Дійсні члени (академіки)

 

Члени-кореспонденти

 

 

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail aprnu@ukr.net