Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Міжнародний науково-практичний семінар
«Громадянське суспільство і права людини»
9 грудня 2010 року в рамках Всеукраїнського тижня права Інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України спільно з Національною академією правових наук України та Національною юридичною Академією України імені Ярослава Мудрого був організований та проведений Міжнародний науково-практичний семінар: «Громадянське суспільство і права людини».

В процесі семінару обговорено широке коло актуальних проблем, пов’язаних із розбудовою громадянського суспільства в Україні, забезпеченням верховенства права та дотриманням прав і свобод людини і громадянина.

У ході семінару було обговорено низку наступних актуальних питань:

 • Громадянське суспільство та умови його становлення в Україні;
 • Права і свободи людини як індикатор зрілості громадянського суспільства: соціолого-правовий вимір;
 • Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу;
 • До питання про співвідношення державного суверенітету і прав людини;
 • Интересы политического класса в развитии институтов гражданского общества;
 • Усвідомлення засадничих ідей конституціоналізму як передумова забезпечення прав людини;
 • Позиция Федерального Собрания РФ в принятии решения о правовом регулировании деятельности политических партий;
 • Конституціоналізм як відбиття рівня розвитку громадянського суспільства в постсоціалістичних країнах;
 • Місцеве самоврядування в контексті становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні;
 • Участие российских женщин в деятельности институтов гражданского общества;
 • Забезпечення прав людини – головна ідея сучасного конституціоналізму та базовий принцип конституційного ладу;
 • Генеза громадянського суспільства у контексті еволюції ознак держави;
 • Российские СМИ как субъекты формирования общественного мнения;
 • Проблемні питання розвитку інформаційного суспільства в умовах становлення правової держави та розбудови громадянського суспільства в Україні;
 • Политические партии как акторы формирования политики национальной безопасности;
 • Забезпечення прав людини як мета та підстава встановлення держави;
 • Практика Європейського суду з прав людини як джерело права України;
 • Громадянська ініціатива у Європейському Союзі як інструмент посилення демократичних начал урядування в інтеграційному утворенні;
 • Міжнародний захист прав людини і концепція суверенітету;
 • Про основні засади відносин держави і церкви у релігійній сфері;
 • Принципи права як втілення загальнолюдських цінностей та їх роль у правовому регулюванні;
 • До питання про підвищення ефективності декларацій у сфері прав і свобод людини і громадянина.

За результатами семінару було видано: Громадянське суспільство і права людини матеріали міжнар. наук.-практ. семін., м. Харків, 9 грудня 2010р. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. – 251 c.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net