Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Науково-практична конференція «Юридична техніка:
доктринальні основи та проблеми викладання»
30 вересня 2015 року було проведено науково-практичну конференцію "Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання". Організатори конференції: Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Львівський національний університет імені Івана Франка, Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки.

Захід відкрив проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, професор В. В. Комаров: «Ідея проведення конференції за такою тематикою належить Іллі Дмитровичу Шутаку, професору кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Обумовлено це тим, що на сьогоднішній день в Україні існує проблема розвитку теорії і практики юридичної техніки, достатнього розуміння цього поняття та того, що стосується практичного застосування у різних сферах юридичної діяльності».

Привітав учасників конференції перший віце-президент Національної академії правових наук України О. В. Петришин, який відзначив актуальність і значущість теми конференції для юридичної науки і практики та побажав учасникам цікавої та плідної роботи.

Із доповідями на пленарному засіданні виступили: доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького І. Д. Шутак – «Юридична техніка: доктринальні аспекти»; професор, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України М І. Панов – «Точність правових норм як необхідна умова якості правотворення»; доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка Л. А. Луць – «Роль юридичної техніки в правотворенні» та ін.

Роботу конференції було продовжено у секціях: теоретичні проблеми юридичної техніки; прикладні проблеми юридичної техніки. За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net