Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Науково-практична конференція
«Вища юридична школа в Україні: виклики сьогодення»
3 – 5 червня 2010 р. у м. Алушта була проведена Науково-практична конференція «Вища юридична школа в Україні: виклики сьогодення». Захід було організовано Координатором проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та Центром політико-правових реформ. Конференція була проведена в рамках проекту “Удосконалення викладання дисциплін конституційного та кримінально-правового циклу у вищих навчальних закладах України”. ОБСЄ в Україні має значний досвід у дослідженні цих проблем та з 2004 р. займається підтримкою вдосконалення системи юридичної освіти в Україні.

Упродовж роботи конференції провідні фахівці-правники із 27 вищих навчальних закладів України обговорювали важливі питання, зокрема, становище вищої юридичної освіти в даний час у контексті входження України до європейського освітнього простору.

У роботі заходу, зокрема, взяли участь: академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України проректор з навчальної роботи Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, д.ю.н., професор Ю. П. Битяк; член-кореспондент НАПрН України, проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права, д.ю.н. Р. О. Стефанчук; член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Ужгородського національного університету, д.ю.н., професор В. В. Лемак; начальник управління планування і координації правових досліджень НАПрН України, к.ю.н., доцент Д. В. Лук’янов; с.н.с. Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, к.ю.н. Д. А. Гудима; д.ю.н., доцент кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого С. П. Погребняк; к.ю.н., доцент кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого В. С. Смородинський.

На порядку денному було розглянуто наступні завдання: вимоги до формування навчальної програми вищих юридичних шкіл, критерії акредитації та формування Галузевого стандарту вищої юридичної освіти, упровадження Європейських стандартів правничої професії та доступ до неї.

Перед початком конференції посол, Координатор проектів ОБСЄ в Україні Любомир Копай висловив сподівання, що результатом цієї конференції стане вироблення обґрунтованих рекомендацій для Міністерства освіти і науки України щодо комплексного удосконалення системи юридичної освіти в Україні.

Декан факультету правничих наук Національного університету “Києво-Могилянська академія” Андрій Мелешевич зазначив, що доступ до юридичної професії є одним із визначальних критеріїв змісту юридичної освіти в західних юридичних школах. ”В Україні розрив між професією і освітою стає дедалі відчутнішим, тому надзвичайно важливим є обговорення питань співвідношення юридичної освіти й юридичної професії у процесі формування навчальних програм та планів”, – додав він.

За результатами конференції підготовлено низку рекомендації щодо шляхів удосконалення вищої юридичної освіти в Україні, які будуть направлені до Міністерства освіти і науки України, провідних вищих навчальних закладів, громадських організацій.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net