Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Науково-практична конференція
«Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України»
28 жовтня 2010 р. у залі засідань Національної академії правових наук України була проведена науково-практична конференція «Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України», організаторами якої виступили Національна академія правових наук України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України та Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

В конференції взяли участь провідні фахівці у сфері інноваційного права – загалом, близько 40 осіб. Зокрема, Атаманова Ю.Є. – д.ю.н., доцент, заступник директора з наукової роботи, Матвєєва А.В. – к.ю.н., учений секретар, Задихайло Д.В. – к.ю.н., доцент, завідуючий відділом загальних проблем формування та реалізації інноваційної політики, Давидюк О.М. – к.ю.н., завідувач науковою лабораторією проблем правового забезпечення реалізації інноваційних проектів, Чайкін І.Б. – к.ю.н., с.н.с., Уркевич В.Ю. – д.ю.н., професор, п.н.с., Єфремова К.В. – к.ю.н., п.н.с., Адамюк Д.І. – н.с.

Були розглянуті можливі шляхи удосконалення інноваційного законодавства, концептуальні засади його кодифікації, її мета та підстави, пріоритетні напрямки інноваційного розвитку, актуальні питання науково-технічного та інноваційного співробітництва України з ЄС, господарсько-правовий механізм трансферу технологій, зокрема, і у сфері ОПК, проблеми правового забезпечення інноваційного розвитку АПК України, проблеми страхування інноваційних ризиків тощо.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net