Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Міжнародний симпозіум
«Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної практики»
27-28 травня 2010 року в м. Харкові на базі Національної академії правових наук України за підтримки загальнодержавного юридичного журналу «Право України» відбувся міжнародний симпозіум «Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної практики», в якому взяли участь провідні вчені-правознавці трьох країн – Білорусії, Росії, України.

Для участі в міжнародному симпозіумі було представлено понад 100 доповідей та повідомлень, підготовлених представниками 41 ВНЗу і провідних наукових установ України, Російської Федерації і Республіки Білорусь. Серед авторів поданих робіт 42 доктори юридичних наук, 47 кандидатів юридичних наук; з них 3 – представники Білорусії, 24 – Російської Федерації і 73 – українські фахівці у царині права.

У рамках пленарного засідання і тематичних секцій симпозіуму відбулися плідні наукові дискусії за такими основними напрямками: філософські і загальнотеоретичні основи праворозуміння; історичні та порівняльні аспекти праворозуміння; праворозуміння, правова політика і юридична практика: особливості взаємовпливу.

Загалом міжнародний симпозіум «Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної практики», на думку його учасників, став значущою науковою подією, яка дала можливість окреслити найбільш актуальні проблеми праворозуміння і визначити шляхи їх вирішення з урахуванням нових наукових напрямів і підходів в юриспруденції, а також філософії, соціології, політології і психології. Симпозіум сприяв переосмисленню юридичного минулого, дозволив критично оцінити сучасну правову реальність, дав новий поштовх розвитку юридичної доктрини, а також правової політики і практики сусідніх держав - України, Росії і Білорусі.

За підсумками роботи міжнародного симпозіуму було розроблено рекомендації, які констатували плідність і ефективність об'єднання творчих зусиль правників у вирішенні найбільш фундаментальної проблеми юриспруденції – проблеми праворозуміння. Учасники, зокрема, рекомендували НАПрН України ініціювати створення дослідницьких груп для розробки конкретних аспектів праворозуміння; включити цю тематику до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011 – 2015 рр.; додати до навчальних планів магістратури юридичних ВНЗів Росії, України і Білорусії вивчення проблем сучасного праворозуміння в рамках спеціальних курсів; ініціювати проведення подальших спільних міжнародних конференцій, «круглих столів» та інших науково-практичних заходів з актуальних питань правознавства.

Як результат роботи міжнародного симпозіуму планується видання російськомовної збірки матеріалів з проблем праворозуміння, а також її подальше розповсюдження серед публічних, профільних і відомчих бібліотек, провідних наукових і вищих навчальних закладів Білорусі, Росії та України.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net