Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Міжнародні форуми у Львові з практики Європейського суду з прав людини
21– 23 листопада 2014 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка – в рамках проекту ОБСЄ в Україні «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» – відбувся ІІІ Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Співорганізаторами цього заходу були: Координатор проектів ОБСЄ в Україні, юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, Національна школа суддів України, Верховний Суд України, Вищий адміністративний суд України, Уряд Канади.

У форумі взяло участь близько 100 правників з усієї України, серед яких були судді, адвокати та інші юристи-практики, а також науково-педагогічні працівники й аспіранти. З огляду на здебільше практичну спрямованість заходу, понад половину його учасників склали судді як судів загальної юрисдикції, так і судів адміністративних та господарських.

Упродовж форуму судді ЄСПЛ, провідні юристи, науковці, судді й адвокати діячі обговорювали важливі аспекти діяльності ЄСПЛ та впливу його рішень на українську юридичну практику. Цей захід був покликаний поглибити обізнаність українських юристів з принципами правозахисної практики ЄСПЛ, забезпечити їх навичками, необхідними для супроводу справ у ньому, сприяти налагодженню взаємних контактів.

Новелою в організації форуму став конкурсний відбір його учасників. Зважаючи на велику кількість бажаючих долучитись до цього заходу (понад 300 осіб), умовою участі в ньому стало письмове, викладене у формі есе обґрунтування професійної зацікавленості, яке мало бути додане до заявки кожного потенційного учасника.

Вітальними словами форум відкрили ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор Володимир Мельник; декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор Андрій Бойко; координатор проектів ОБСЄ в Україні посол Вайдотас Верба; голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло; суддя судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України Олександр Прокопенко та проректор із забезпечення організаційного діяльності Національної школи суддів України Володимир Мазурок.

Першими свої доповіді виголосили: суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Станіслав Шевчук («Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні конституційного правосуддя: проблеми теорії та практики»); суддя ЄСПЛ від Ліхтенштейну Марк Віллігер («Європейський суд з прав людини – вчора, сьогодні і завтра» та «Виконання рішень Європейського суду з прав людини – новітній досвід»); суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська («Роль Європейського суду з прав людини в умовах конфліктів, що призводять до грубих порушень прав людини» та «Стаття 18 Конвенції: забута норма виходить з тіні»); суддя ЄСПЛ від Азербайджану Ханлар Гаджиєв («Роль практики Європейського суду з прав людини та національна судова практика» і «Тлумачення Конвенції Європейським судом з прав людини»); суддя ЄСПЛ від Мальти Вінсент де Гаетано («Поліпшення умов утримання під вартою: роль Європейської конвенції з прав людини. Огляд актуальних рішень Європейського суду з прав людини та їх вплив на судову практику» і «Роздуми щодо свободи совісті та релігії (стаття 9 Конвенції)»); провідний експерт координатора проектів ОБСЄ в Україні Назар Кульчицький («Незалежність суду в світлі рішення ЄСПЛ «Олександр Волков проти України»: перспективи виконання»); заступник голови Вищого адміністративного суду України Михайло Смокович («Європейський суд з прав людини на захисті виборчих прав»); суддя Вищого адміністративного суду України Наталія Блажівська («Практика Європейського суду з прав людини як обмежувальний інструмент для парламенту»); начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення Національної школи суддів України Тетяна Фулей («Вплив практики Європейського суду з прав людини на національну судову практику: виміри і підходи»).

Також на форумі з доповідями виступили: юристи Секретаріату ЄСПЛ: Тарас Вавринчук («Огляд практики ЄСПЛ за статтею 6 Конвенції (цивільно-процесуальний аспект) у справах стосовно України»), Тарас Пашук («Концепція потерпілої особи у практиці ЄСПЛ»), Павло Пушкар («Альтернативні методи вирішення спорів і практика ЄСПЛ: третейський розгляд та право на справедливий суд (стаття 6 Конвенції)»), Дмитро Третьяков («Свобода мирних зібрань в Україні у світлі рішень ЄСПЛ «Вєрєнцов проти України» та «Шмушкович проти України»» і «Вплив правових теорій на правозастосування»); доцент кафедри теорії та філософії права ЛНУ ім. І. Франка Дмитро Гудима («Принцип екстериторіальності у практиці ЄСПЛ»), доцент кафедри кримінального права і кримінології ЛНУ ім. І. Франка Світлана Хилюк («Судове тлумачення кримінально-правових положень у світлі стандартів ЄСПЛ»), доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Роман Куйбіда («Свобода мирних зібрань: національна практика застосування рішень ЄСПЛ»).

Майже всі доповіді викликали з боку учасників форуму численні запитання, дискусійні коментарі та зауваження.

Загалом ІІІ Міжнародний форум з практики ЄСПЛ ще раз засвідчив інтерес українських юристів – як практиків, так і науковців, – до засвоєння розроблених ЄСПЛ європейських стандартів прав людини задля їх використання в судовій та іншій юридичній діяльності, а також у наукових дослідженнях.

Як свідчить трирічний досвід проведення таких форумів в Україні, вони стають традиційними, вельми привабливими для вітчизняних юристів науково-практичними заходами.

Отож є підстави сподіватись, що аналогічні форуми проводитимуться у Львові й у наступні роки.

Учасник Форуму - дійсний член (академік) НАПрН України П. М. Рабінович (по центру)

Доповідає - Вінсент де Гаетано

Доповідає - Ганна Юдківська

Доповідає - Марк Віллігер

Доповідає - Ханлар ГаджиєвНаверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net