Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Міжнародна науково-практична конференція
«Правова доктрина – основа формування правової системи держави»
20-21 листопада 2013 року в приміщенні Національної академії правових наук України пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Правова доктрина – основа формування правової системи держави», присвячена 20-річчю Національної академії правових наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України». Метою конференції є побудова розвиненої правової демократичної держави та формування громадянського суспільства, розгляд та обговорення актуальних питань розвитку правової доктрини України загалом, та окремих галузей юридичної науки, зокрема.

У роботі конференції взяли участь учені з багатьох провідних наукових та навчальних закладів не тільки України, а й Росії, Білорусії, Польщі, Молдови, Литви, Казахстану. Зокрема, Перевалов Віктор Дмитрович, президент Уральської державної юридичної академії, Барінов Микола Олексійович, професор кафедри цивільного і сімейного права Саратовської державної юридичної академії, Aжубаліте Ріма, професор Юридичного факультету Інституту кримінального права та процесу Університету імені Миколаса Ромериса, Сулейменов Майдан Кунтуарович, директор Науково-дослідного інституту приватного права Каспійського громадського університету, Гонгало Броніслав Мичиславович, завідуючий кафедрою цивільного права Уральської державної юридичної академії та ін. Загалом у роботі конференції взяли участь представники більше 50-ти провідних наукових установ, вищих навчальних закладів. Також на конференції були представники центральних та місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, судових органів та органів правопорядку.

Захід відкрив перший віце-президент Національної академії правових наук України Олександр Віталійович Петришин. Він щиро привітав присутніх та презентував нове фундаментальне п’ятитомне видання Національної академії правових наук України «Правова доктрина України».

Від імені голови Харківської обласної державної адміністрації, голови Харківської обласної ради, Харківського міського голови учасників також привітав голова постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, регламенту та депутатської діяльності Харківської обласної ради М. І. Тітов.

Перший день роботи конференції присвячено доповідям на пленарному засіданні, на другий день пройшла робота секцій, які побудовані за напрямками роботи відділень Академії а також секція молодих вчених.

20 листопада на пленарному засіданні з доповідями виступили:

 • Петришин Олександр Віталійович, перший віце-президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України – «Правова доктрина України: витоки і проблеми становлення»;
 • Гетьман Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» − «Концепція розвитку права про довкілля як передумова забезпечення національної екологічної політики»;
 • Перевалов Віктор Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, президент Уральської державної юридичної академії професор − «Правова доктрина: людський вимір»;
 • Барабаш Юрій Григорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з навчальної роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» – «Перспективи конституційної реформи безпосередньої демократії в Україні»;
 • Кузнєцова Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрНУ – «Розвиток сучасної доктрини приватного права в Україні: стан та перспективи розвитку»;
 • Барінов Микола Олексійович, професор кафедри цивільного і сімейного права Саратовської державної юридичної академії, доктор юридичних наук – «Цивилистическая доктрина о потребностях как фактор формирования правововй системы государства»;
 • Aжубаліте Ріма, професор Юридичного факультету Інституту кримінального права и процесу Університету імені Миколаса Ромеріса, доктор соц. наук (право) – «Тенденции развития права уголовного процесса Литвы»;
 • Комаров Вячеслав Васильович, проректор з навчально-методичної роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», професор, академік НАПрН України –«Розвиток доктрини цивільно-процесуального права»;
 • Сулейменов Майдан Кунтуарович, директор Науково-дослідного інституту приватного права Каспійського громадського університету, доктор юридичних наук, професор, академік НАН Республіки Казахстан – «Роль правовой доктрины в становлении и развитии правовой системы Казахстана»;
 • Баулін Юрій Васильович, заступник голови Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України – «Теоретико-методологічні проблеми кримінально-правових наук в Україні»;
 • Оніщенко Наталія Миколаївна, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України – «Демократичне право та права людини у масштабі сучасних реалій»;
 • Гонгало Броніслав Мичиславович, завідувач кафедри цивільного права Уральської державної юридичної академії, доктор юридичних наук, професор – «Объективное и субъективное в правовой доктрине».

21 листопада робота проходила по секціям. Зокрема:

 • Секція № 1. Загальнотеоретичні, історичні та філософські підходи до розуміння правової доктрини;
 • Секція № 2. Правова доктрина у публічному та міжнародному праві;
 • Секція № 3. Правова доктрина у приватному праві;
 • Секція № 4. Правова доктрина в екологічному, господарському та аграрному праві;
 • Секція № 5. Правова доктрина наук кримінально-правового циклу;
 • Секція молодих учених.

Підсумовуючи роботу, учасники конференції затвердили рекомендації формування та розвитку вітчизняної правової доктрини, визначили пріоритетні та перспективні напрями такого розвитку.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net