Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Науково-практичний семінар «Правові та інституційні
механізми протидії корупційним правопорушенням»
У приміщенні Національної академії правових наук України відбувся науково-практичний семінар «Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням».

Організатори заходу – Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України та Харківський осередок ВГО «Асоціація кримінального права України».

Учасників семінару привітав та побажав плідної праці доктор юридичних наук, професор, директор Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України В.І.Борисов. Він зазначив, що механізм запобігання і протидії корупції має дві основні складові – соціальну і правову. Першочерговим завданням є підвищення рівня суспільної свідомості й правового виховання, оскільки без усвідомлення необхідності подолання цього явища на побутовому рівні неможливо ослабити його соціальне підґрунтя.

У роботі науково-практичного семінару брали участь науковці Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харківського національного університету внутрішніх справ, представники прокуратури Харківської області та інші науковці та практики.

Були розглянуті питання, пов’язані з кримінально-правовими заборонами у сфері корупційної злочинності, створенням та впровадженням антикорупційних стандартів кримінально-процесуальних рішень, механізмів виявлення та врегулювання «конфлікту інтересів» у діяльності службових осіб, моніторингом імплементації антикорупційних стратегій та програм, протидією корупції в суддівському корпусі, координацією діяльності правоохоронних органів.

За результатами роботи семінару сформульовано рекомендації, які направлені до відповідних органів державної влади.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net