Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Міжнародна науково-практична конференція
«Принципи фінансового права»
19-20 квітня 2012 року у приміщенні Національної академії правових наук України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Принципи фінансового права». Організатори заходу – кафедра фінансового права Університету та Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

Учасників конференції привітав доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, проректор з наукової роботи Університету А. П. Гетьман. Він відзначив, що у форумі беруть участь провідні спеціалісти, науковці й практики України, Російської Федерації, Республіки Білорусь. Їх доповіді нададуть можливість спрогнозувати динаміку розвитку різних інститутів фінансово-правового регулювання, виробити обгрунтовані пропозиції, які зможуть збагатити фінансово-правову науку і будуть сприйняті законодавцем.

На пленарному засіданні заслухані доповіді, у яких визначалися принципові фундаментальні проблеми обговорюваної теми (І. Л. Самсіна – Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судді Верховного Суду України, О. П. Орлюк – директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, М. Ф. Івлієвої – завідувача кафедри адміністративного і фінансового права Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, Ю. А. Крохіної – заступника директора Науково-дослідного інституту системного аналізу Рахункової палати Російської Федерації, О. А. Піліпенко – доцента кафедри фінансового права і правового регулювання господарської діяльності юридичного факультету Білоруського державного університету та ін.).

У роботі заходу брали участь понад 130 науковців й практиків з різних закладів: Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Донецького апеляційного адміністративного суду, Міжнародного науково-технічного університету імені Ю. Бугая, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ, Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Хмельницького університету управління та права (Україна); Московської державної юридичної академії імені О.Е.Кутафіна, Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, Інституту міжнародного права та економіки імені О. С. Грибоєдова, Науково-дослідного інституту системного аналізу Рахункової палати Російської Федерації, Російського державного торгово-економічного університету, Ростовського державного економічного університету (Російська Федерація); Білоруського державного університету (Республіка Білорусь) та ін.

На засіданні обговорено ряд актуальних проблем, зокрема, особливості побудови системи фінансового права та формування фінансового законодавства, фундаментальні проблеми бюджетного, податкового права, правового регулювання державних витрат, визначення тенденцій розвитку фінансово-правової науки тощо. На підставі цього вироблено найбільш ефективні способи реалізації принципів фінансового права, формування концептуальних основ для забезпечення виконання найбільш важливих, сталих механізмів забезпечення законних прав та інтересів усіх учасників фінансових правовідносин.

За результатами конференції надруковано збірник тез наукових доповідей.
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net