Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Знаменський Г. Л.

Знаменський Георгій Львович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 3 березня 1937 р. у смт. Біловодську Біловодського р-ну Луганської обл. У 1960 р. закінчив юридичний факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. До 1964 р. працював в органах прокуратури. У 1964–1966 рр. — юрисконсульт, старший економіст. Упродовж 1966–1992 рр. працював старшим економістом, старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником в Інституті економіки промисловості АН України. З 1992 р. по 2014 р. – завідувач відділу проблем господарського права, керівник Центру перспективних економіко-правових досліджень Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

У 1968 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Ответственность по договору за выполнение проектных и изыскательских работ» (спеціальність 12.712, нині — 12.00.03), у 1985 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Методы и средства повышения эффективности хозяйственного законодательства» (спеціальність 12.00.04). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1985 р. Вчене звання професора присвоєно у 1989 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Напрями наукових досліджень — теорія господарського права і законодавства, систематизація і кодифікація господарського законодавства, розвиток відносин власності, правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, ефективність норм господарського законодавства, публічно-приватне партнерство. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Совершенствование хозяйственного законодательства: цель и средства» (1980), «Хозяйственное право: учебник» (у співавт., 1985, 2002), «Хозяйственный механізм и право» (1988), «Хозяйственное законодательство Украины. Формирование и перспективы развития» (1996), «Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2008), «Правовые основы государственной поддержки бизнеса: монография» (2011), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Новое хозяйственное право. Избранные труды» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.).

Один із розробників концепції і структури Господарського кодексу України. Брав участь у розробці проектів законів України «Про власність», «Про приватизацію державного майна» та ін. Член редакційних колегій наукових видань «Економіка і право», «Правничий часопис Донецького університету».

Заслужений діяч науки і техніки України (2007). Нагороджений медалями «За трудову доблесть», «Ветеран праці», Грамотою Верховної Ради України (2004). Лауреат Премії НАН України імені М. П. Василенка (1993).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net