Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Задихайло Д. В.

Задихайло Дмитро Вітольдович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 11 червня 1961 р. в місті Черкаси. У 1984 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1984 року працює в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого на таких посадах: стажист дослідник (1984 – 1986 рр.), аспірант (1986 – 1989 рр.), асистент (1989 – 1992 рр.), доцент (1992 – 1996 рр.), а з 1996 р. і до нині – завідувач кафедри господарського права.

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кримінологічне дослідження розкрадання державного майна на підприємствах молочної промисловості» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання доцента присвоєно у 1995 р. У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Правові засади формування та реалізації економічної політики держави» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання професора присвоєно у 2014 р. У 2017 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Напрями наукових досліджень — організаційно-господарський вплив держави на відносини в сфері господарювання. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави» (у співавт., 2006), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т.4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях» (у співавт., 2010), «Господарське право» (у співавт., 2012), «Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: монографія» (2012), «Засоби та механізми господарсько-правового регулювання» (у співавт., 2013), «Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення» (у співавт., 2013), «Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Економічна та інноваційна політика держави: проблеми правового забезпечення» (у співавт., 2014), «Правознавство» (у співавт., 2014), «Основи господарського права України» (у співавт., 2014), «Правове забезпечення діяльності господарських організацій (довідник юрисконсульта)» (у співавт., 2016).

Був керівником робочої групи по розробці проекту «Інноваційного кодексу України». Член редакційної колегії наукових видань «Право України», «Вісник Національної академії правових наук», «Проблеми законності». Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Заслужений працівник освіти України (2004), нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (2015), Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2018).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net