Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Єрмоленко В. М.

Єрмоленко Володимир Михайлович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 18 березня 1964 р. у м. Кадіївка Луганської обл. У 1986 р. закінчив економічний факультет Української сільськогосподарської академії (нині — Національний університет біоресурсів і природокористування України), а в 2001 р. — Київський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «правознавство». Працював на керівних посадах у аграрному (1986–1997 рр.) та банківському (1997–1999 рр.) секторах економіки. З 1999 р. на викладацькій роботі у Національному аграрному університеті (нині — Національний університет біоресурсів і природокористування України): 1999–2000 рр. — старший викладач кафедри аграрного права, 2000–2001 рр. — доцент кафедри правознавства; 2001–2002 рр. — в.о. декана юридичного факультету; 2002–2005 рр. — докторант кафедри аграрного, земельного та екологічного права. З 2006 р. по теперішній час завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.

У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні» (спеціальність 12.00.06). Вчене звання професора присвоєно у 2008 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Основні напрями наукових досліджень: предмет, система, джерела аграрного, земельного, екологічного та містобудівного права. Автор понад 250 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика: монографія» (2005), «Правові основи майнових і земельних відносин: навчальний посібник» (у співавт., 2006), «Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин: монографія» (2008), «Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові питання: монографія» (у співавт., 2008), «Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України: монографія» (у співавт., 2010), «Аграрне право України: підручник» (у співавт., 2010), «Проблеми розвитку аграрного та земельного права України: монографія» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: монографія: Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013), «Організаційно-правове забезпечення державної реєстрації прав на нерухоме майно: монографія» (у співавт., 2013), «Охорона праці в сільському господарстві: навч. посібник [Електронний ресурс]» (у співавт., 2014), «Ветеринарне право: підручник» (у співавт., 2015), Genesis of Ukrainian agrarian legislation (the 2nd part ХІХ с. – beginning XXI c.): Monograph» (у співавт., 2016), «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні: колективна монографія» (2018), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.: Т. 16: Земельне та аграрне право» (11 термінів, 2019), «Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: монографія» (у співавт., 2020), «Problems of environmental and natural resources law development: collective monograph» (2020), «Рекодифікація цивільного законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів: монографія» (у співавт., 2020).

Головний редактор науково-практичного журналу «Law. Human. Environment» (Право. Людина. Довкілля). Член редакційних колегій наукових журналів «Право України», «Екологічне право», «Соціологія права». Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України та член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Науковий консультант Верховного Суду.

Урядові, відомчі та громадські нагороди — Премія імені Ярослава Мудрого (2011), Подяка МОН України (2014), Почесна грамота НААН України (2014), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2016), звання «Почесний член Союзу юристів України» (2016), Почесна грамота Союзу юристів України (2019).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net