Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Вінник О. М.

Вінник Оксана Мар'янівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 6 грудня 1951 р. у м. Суми. Після закінчення у 1977 р. юридичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка) розпочала трудову діяльність за фахом. У 1977–1978 рр. працювала у Краматорському індустріальному інституті викладачем кафедри історії КПРС та політекономії. У 1978-1984 рр. — юрисконсульт житлово-комунального управління Київського авіаційного виробничого об'єднання, у 1984–1987 рр. — юрисконсульт Республіканського спеціалізованого монтажно-налагоджувального тресту «Укркомунмонтажналадка» у м. Києві. З 1987 р. на викладацькій роботі: старший викладач права технікуму радянської торгівлі (1987 р.), старший викладач кафедри радянського права Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства житлово-комунального господарства УРСР (1988-1993 рр.), старший викладач кафедри економіки сільського господарства Українського державного аграрного університету (1993 -1994 рр.). З 1994 р. пов’язує свою майже 20-річну діяльність (до вересня 2014 р.) з кафедрою господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (працювала на посадах спочатку асистента, а згодом – доцента, професора кафедри), жовтень 2016р. - січень 2017 р. – професор кафедри господарського, повітряного та космічного права Юридичного інституту Національного авіаційного університету. З лютого 2017 р. і дотепер – головний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

У 1995 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові питання діяльності підприємств в умовах переходу до ринку (на матеріалах ремонтно-будівельних підприємств і організацій житлово-комунального господарства України)» (спеціальність 12.00.04), у 1998 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання професора присвоєно у 2006 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукової діяльності — правове регулювання корпоративних відносин, правове регулювання інвестування, проблеми правового регулювання партнерських відносин, зокрема державно-приватного партнерства. Опублікувала понад 140 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище: монографія» (1998), «Інвестиційне право: навчальний посібник» (2000, 2005, 2009), «Приватні та публічні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: монографія» (2003), «Господарське право: навчальний посібник» (2004, 2008, 2017), «Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004, 2008, 2012), «Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» (2009), «Науково-практичний коментар Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (2010), «Корпоративні та партнерські відносини: монографія» (2010), «Корпоративна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі заружібного досвіду: монографія» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.).

Брала участь у складі робочих комісій Верховної Ради України у розробці та доопрацюванні Господарського (Комерційного) кодексу України (1994–2000), Господарського кодексу України (2000–2003). Член науково-консультативної ради при Верховному Суді України.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України. Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка», «Вісник господарського судочинства».

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net