Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Устименко В. А.

Устименко Володимир Анатолійович

член-кореспондент НАН України та НАПрН України

Народився 21 травня 1962 року у с. Верхня Хава Воронезької області. У 1989 році закінчив з відзнакою економіко-правовий факультет Донецького державного університету за спеціальністю «правознавство». З 1989 року - аспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України, з 1997 р. – старший науковий співробітник. З листопада 2008 р. – заступник директора з наукової роботи, а з 2013 р. – в.о. директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України. На теперішній час обіймає посаду директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

У 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання взаємовідносин міської ради з суб’єктами підприємництва» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання доцента присвоєно у 2002 р. У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему: «Властивість територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти)» (спеціальність 12.00.04). Вчене звання професора присвоєно у 2011 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 році, членом-кореспондентом Національної академії наук України у 2018 р.

Напрями наукових досліджень – правове забезпечення економічної системи України, правовий механізм здійснення державної економічної політики, господарська компетенція органів державної влади та місцевого самоврядування, правовий режим публічної власності, методи та засоби утвердження правового господарського порядку. Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Право та культура: теорія і практика» (у співавт., 1997), «Регіональні перспективи» (у співавт., 1999), «Социально-экономическое развитие городов промышленного региона» (у співавт., 2002), «Хозяйственное право: учебник» (у співавт., 2002), «Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004, 2008), «Місцеве самоврядування в Україні. Проблеми та перспективи: монографія» (у співавт., 2005), «Городская собственность и городское хозяйство» (2006), «Конституційні засади економічної системи України: монографія» (у співавт., 2011), «Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку» (у співавт. 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт. 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Публічна власність: проблеми теорії і практики» (у співавт. 2014), «Правове забезпечення здійснення державної політики з реконструкції економіки» (у співавт. 2016), «Правове забезпечення регіоналізації державного управління економікою: теорія і практика» (у співавт., 2016).

Брав участь у розробці проектів законів України «Про внесення змін до Конституції України (щодо економічної системи України)», «Про місто», «Про власність», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», готував зміни і доповнення до Господарського, Господарського процесуального, Цивільного, Бюджетного, Податкового кодексів України.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України, член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Входив до складу Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України, Член Ради директорів Європейської асоціації публічного права, академік Академії економічних наук України.

Заступник головного редактора журналу «Економіка та право», член ради редакторів періодичного видання «Центрально та Східноєвропейських правових досліджень», член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України», «Правничий часопис Донецького університету».

Заслужений юрист України (2007). Відзначений Подякою Кабінету Міністрів України, Подякою Президента асоціації міст України, Подякою Спілки юристів України. Нагороджений нагрудним знаком «За служіння закону» (2016).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net