Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Уркевич В. Ю.

Уркевич Віталій Юрійович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 23 жовтня 1976 р. у м. Харкові. У 1998 р. закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), де залишився працювати і пройшов шлях від асистента до професора кафедри. Указом Президента України від 10 листопада 2017 року № 357/2017 призначений на посаду судді Верховного Суду у Касаційний господарський суд.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові проблеми становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України» (спеціальність 12.00.06), у 2007 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Аграрні правовідносини в Україні» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2008 р., вчене звання професора присвоєно у 2014 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Напрями наукових досліджень – проблеми аграрного й земельного права, правове забезпечення аграрної реформи, правові проблеми створення та функціонування сільськогосподарських товаровиробників, теоретико-правові засади організації окремих видів сільськогосподарського виробництва, судовий захист суб’єктів агробізнесу. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Проблеми теорії аграрних правовідносин» (моногр., 2007), «Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення» (моногр., у співавт., 2012), «Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України» (моногр., у співавт., 2013), «Аграрне право України» (підруч., 2003, 2010, у співавт.), «Аграрне право (оглядові лекції, нормативно-правові акти)» (навч. посібн., у співавт., 2014). Брав участь у підготовці тому 16 «Земельне та аграрне право» Великої української юридичної енциклопедії (у співавт., 2019), а також науково-практичних коментарів до законів України «Про фермерське господарство» (2004), «Про державну підтримку сільського господарства України» (2005), «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (2013).

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, редакційних колегій таких наукових видань: Юридичний журнал «Право України», Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (серія «Економічна теорія і право»), електронне наукове видання «Теорія і практика правознавства», науковий журнал «Право та інновації» Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

Стипендіат Харківської обласної державної адміністрації з правознавства імені Василя Пилиповича Маслова (2011), нагороджений грамотою Харківської обласної ради (2015).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net