Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Статівка А. М.

Статівка Анатолій Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 1 листопада 1956 р. у с. В. Івани Богодухівського р-ну Харківської обл. У 1984 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1984 р. працює в цьому навчальному закладі на посадах стажиста-дослідника, асистента, доцента кафедри аграрного права, заступника декана факультету № 2. З 2001 р. і до сьогодні — професор кафедри земельного та аграрного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Договор на выращивание в личных подсобных хозяйствах колхозников скота и птицы, принадлежащих колхозу» (спеціальність 12.00.06), у 1998 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Договори в системі агропромислового комплексу України в умовах ринкових відносин» (спеціальність 12.00.06). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1999 р., вчене звання професора присвоєно в 2002 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукових досліджень — теоретико-правові проблеми договірних відносин в агропромисловому комплексі, організаційно-правові проблеми соціального розвитку села в Україні. Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка: монография» (1997), «Новые виды договорных отношений с участием аграрных товаропроизводителей: монография» (1999), «Аграрне право України: підручник» (у співавт., 2003), «Міжнародне приватне право: навчальний посібник» (у співавт., 2005), «Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: навчальний і науково-практичний посібник» (у співавт., 2005), «Правові основи майнових і земельних відносин: навчальний посібник» (у співавт., 2006), «Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні: монографія» (2007), «Міжнародне приватне право: підручник» (2011, 2012), «Особливості класифікації договорів за участю сільськогосподарчих товаровиробників» (у співавт., 2012), «Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення» (у співавт., 2012), «Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України» (у співавт., 2013), «Науково-практичний коментар Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (у співавт., 2013), «Аграрне право (оглядові лекції, нормативно-правові акти)» (у співавт., 2014), «Державна аграрна політика України: проблеми правового забезпечення» (у співавт., 2014), «Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції» (у співавт., 2015), «Правові засади сучасної аграрної реформи в Україні та роль селянина в її проведенні» (2015), «Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні» (у співавт., 2016,).

Був членом Науково-консультативної ради з цивільних справ при Верховному Суді України. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Заслужений діяч науки і техніки України (2016). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2012), Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2014, 2016), Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІ ступеня (2016), Почесною грамотою Союзу юристів України (2010).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net