Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Спасибо-Фатєєва І. В.

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 12 лютого 1962 р. у м. Харкові. У 1984 р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1985 р. і до сьогодні працює в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) на посадах: молодшого наукового співробітника, асистента, доцента, професора кафедри цивільного права № 1.

У 1991 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Право граждан на объединение в научно-производственные кооперативы» (спеціальність 12.00.03), а у 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин» (спеціальність 12.00.03). Вчене звання доцента присвоєно у 1994 р., професора – у 2003 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2004 р.

Напрями наукової діяльності — цивільне право, проблеми системності цивільного права та співвідношення приватного та публічного права, корпоративні правовідносини, цінні папери, акціонерні товариства, юридичні особи, право власності, підприємницька діяльність, правочини, конкурентне законодавство.

Опублікувала понад 400 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Акционерные общества: корпоративные правоотношения» (1998), «Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління» (2002). «Цивільне право України: підручник» (у співавт., 2004, 2007, 2014), «Корпоративне управління» (у співавт., 2007, 2014), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 12 т.» (у співавт., 2009), «Корпоративне право» (у співавт., 2009, 2013), «Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций: монографія» (у співавт., 2011), «Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монография» (у співавт., 2012 - 2015), «Цивілістика: на шляху формування доктрин: вибрані наукові праці» (2012), «Договір як універсальна правова конструкція: монографія» (у співавт., 2012), «Спадкове право. Практика застосування нотаріусами України» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Правове регулювання некомерційних організацій в Україні» (2014), «Цивільний і Господарський кодекси: 2004 - 2014» (2014).

Брала участь в експертній роботі щодо законопроектів: «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про мікрокредитування», «Про управління об’єктами права державної власності».

Була членом науково-консультаційних рад при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Вищому господарському суді України. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та К 64.051.28 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України», «Приватне право», «Бюлетень Національної служби посередництва і примирення».

Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України (2020), Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом (2012). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2014).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net