Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Сібільов М. М.

Сібільов Михайло Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 20 листопада 1944 р. у м. Маріуполі Донецької обл. У 1970 р. після закінчення Харківського юридичного інституту (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого») поступає до аспірантури цього закладу (1970–1973 рр.) і з 1973 р. залишається працювати на викладацькій роботі: асистент, старший викладач, доцент кафедри цивільного права, декан факультету, завідувач кафедри цивільного права (1993 р. по 1997 р.). У 1994–1998 рр. — головний вчений секретар Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України). З 1999 р. по 2005 р. — доцент кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 2006 р. працював у Харківському гуманітарно-технічному інституті завідуючим кафедри цивільно-господарського права. З 2010 р. не працює.

У 1974 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Право на житло у гуртожитку» (спеціальність 12.00.03). Науковий ступінь кандидата юридичних наук присуджено у 1975 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Напрями наукової діяльності — цивільне, житлове та підприємницьке право. Опублікував понад 150 наукових праць, серед яких: «Советское гражданское право: ученик: в 2 т.» (у співавт., 1977, 1978, 1982, 1983), «Справочник предпринимателя Украины» (у співавт., 1993), «Российскому предпринимателю» (у співавт., 1994), «Реформа цивільного права України» (у співавт., 1999), «Кодифікація приватного (цивільного) права України» (у співавт., 2000), «Цивільне право України: підручник: у 2 т.» (у співавт., 2004), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004), «Гражданский кодекс Украины: Научно-практический комментарий» (у співавт., 2005), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Общая характеристика сферы частного права. Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций: монография» (у співавт., 2011), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.).

Нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2005).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net