Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІПтНПЕ
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Швець М. Я.

Швець Микола Якович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 1 травня 1935 р. у с. Мохначка Попельнянського р-ну Житомирської обл. У 1956 р. закінчив Київський технікум радіоелектроніки, у 1965 р. — Київський інститут народного господарства, у 1970 р. — аспірантуру Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова. З 1956 р. по 1959 р. — строкова служба на Балтійському флоті в 150-й авіадівізії, матрос, старшина. З 1959 р. по 1970 р. працював налагоджувальником радіоапаратури, майстром цеху, програмістом, заступником начальника інформаційно-обчислювального центру на заводах оборонної промисловості. З 1970 р. — начальник відділу інформаційно-обчислювальної техніки МВС УРСР, інженер-майор, начальник Республіканського науково-дослідного інформаційного центру, у 1982–1985 рр. — заступник начальника з науки Головного науково-дослідного центру інформації і управління МВС СРСР (м. Москва). З 1985 р. по 1991 р. — професор кафедри, заступник начальника кафедри оперативно-розшукової роботи, начальник кафедри технічних засобів попередження та розкриття злочинів Київської вищої школи МВС СРСР. У 1991–2001 рр. — керівник Управління комп’ютеризованих інформаційних систем та мереж Верховної Ради України (державний службовець 2-го рангу), з 1999 р. по 2001 р. — науковий керівник Центру правової інформатики, з 2001 р. по 2010 р. — директор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України. З 2010 р. — професор Національної академії внутрішніх справ України.

У 1970 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. У 1975 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У 1978 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Проблеми та методи побудови автоматизованих систем оперативного управління в органах внутрішніх справ». Вчене звання професора присвоєно у 1987 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2004 р.

Напрями наукової діяльності — дослідження проблем правової інформатики та інформаційного права, побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем у галузі держави і права, економічної кібернетики, системної інформатизації законотворчої, правоохоронної та правоосвітньої діяльності. Опублікував понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Проблемы и методы построения автоматизированных систем оперативного управления в органах внутренних дел Украинской ССР» (1976), «АСУ органов внутренних дел» (1981), «Інформатизація законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності» (1999), «Правова інформатика: підручник» (у співавт., 2004), «Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності» (у співавт., 2005), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Від арифмометра до високих технологій. Етапи становлення правової інформатики в Україні: монографія» (2013), «Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України: монографія» (у співавт., 2013).

Брав участь у розробці проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі». Був членом Науково-консультативної ради Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, членом Наукової ради з проблем кібернетики Національної академії наук України, членом Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, науковим консультантом Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю. Академік Української академії інформатики (1992).

Голова редакційної колегії фахового журналу «Правова інформатика», член редакційних колегій наукових видань «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні», «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 у Національній академії внутрішніх справ та Д 26.867.01 в інституті законодавства Верховної Ради України.

Заслужений діяч науки і техніки України (1995). Відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005), Почесною грамотою Верховної Ради України (2005). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998), Премії імені Ярослава Мудрого (2003, 2013). Має чисельні державні та відомчі нагороди.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net