Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Шутак І. Д.

Шутак Ілля Дмитрович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 19 липня 1959 р. у с. Велике Вижницького району Чернівецької області.

У 1992 р. закінчив Ленінградське вище політичне училище МВС СРСР (нині – Санкт-Петербурзький університет МВС РФ) за спеціальністю юрист – правознавець. У 1992- 1994 рр. навчався в ад’юнктурі, після закінчення якої здійснював викладацьку діяльність, пройшовши шлях від асистента до професора. З 2015 р. до сьогодні – професор кафедри права Приватного вищого навчального закладу «Університет Короля Данила».

У 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук тему: «Застереження у законодавстві» (спеціальність 12.00.01), а у 1999 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Застереження у праві: теоретичний та історико-правовий аналіз» (спеціальність 12.00.01.). У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента, а в 2017 р. – професора. У 2020 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Напрями наукових досліджень – теорія права та юридична техніка. Опублікував одноособово та у співавторстві понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Міжнародна економіка: навч. посіб.» (2000), «Теорія і практика застережень в праві: система понять» (термінологічний словник) (2001), «Правові застереження в доктрині міжнародного права» (2008), «Управлінське консультування» (2008), «Правові основи міжнародної економічної діяльності: навч. посіб.» (2009), «Правове регулювання міжнародних економічних відносин: навч. посіб.» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» ( у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.); «Юридична техніка: навч. посіб.» (2013), «Юридична техніка: теорія правових застережень : навч. посіб.» ( 2014), «Юридична техніка: курс лекцій» (2015), «Юридична техніка у схемах і таблицях» (2016), «Розвиток теорії та практики юридичної техніки» (2018).

Член редакційних колегій наукових видань: «Європейські перспективи», «Наше право», «Вісник академії фінансової поліції» (Казахстан); «Науково-інформаційний вісник Університету Короля Данила».

Член спеціалізованої вченої ради Д. 20.149.01 в Приватному вищому навчальному закладі «Університет Короля Данила». Дійсний член (академік) Міжнародної академії інформатизації, почесний професор Академії фінансової поліції (Республіка Казахстан). Засновник Лабораторії академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки. Член експертної ради ВАК України з юридичних наук (2007-2011 рр.). Бере участь в різноманітних суспільно-соціальних, наукових, мистецьких, культурних, духовних, волонтерських, милосердних і благодійних проектах.

Заслужений діяч науки і техніки України (2015), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2020).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net