Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Шумило М. Є.

Шумило Микола Єгорович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 12 жовтня 1949 р. у селі Шумили Лебединського району Сумської області. У 1968 р. закінчив Лебединське педагогічне училище ім. А. С. Макаренка, а у 1975 р. – Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1975 р. по 1983 р. працював слідчим в органах державної безпеки. У 1983 – 1986 рр. – навчався в очній аспірантурі Вищої Червонопрапорної школи КДБ СРСР. У 1986 – 1996 рр. – викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри кримінального права і процесу, начальник кафедри криміналістики Вищих курсів КДБ СРСР (м. Київ) – Інституту підготовки кадрів СБУ. У 1996 – 1999 рр. – докторант Національної академії СБУ. У 1999 – 2002 рр. – професор кафедри кримінального права та кримінального процесу Національної академії СБУ. У 2003 – 2007 рр. – проректор з наукової роботи Університету економіки та права «КРОК». У 2008 – 2012 рр. – проректор з навчальної роботи Національної академії СБУ. З 2012 р і по теперішній час – професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Притягнення як обвинуваченого» (спеціальність 12.00.09). Вчене звання доцента присвоєно у 1992 р. У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні та практичні проблеми реабілітації у кримінальному процесі України» (спеціальність 12.00.09). Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. У 2017 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Напрями наукових досліджень — докази і доказування у кримінальному процесі, реабілітація у кримінальному судочинстві України, процесуальна форма досудового розслідування, взаємозв’язок оперативно-розшукової і кримінально-процесуальної діяльності. Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Реабілітація жертв політичних репресій в Україні» (1993), «Проведення невідкладних слідчих дій органами дізнання СБУ» (1993), «Реабілітація у кримінальному процесі України» (2001), «Кримінально-процесуального кодексу України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2002), «Прийняття рішень у стані ризику про проведення оперативно-розшукових заходів підрозділами органів внутрішніх справ» (у співавт., 2009), «Непрямі докази в кримінальному процесі» (у співавт., 2012), «Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу» (у співавт., 2012), «Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки України: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Охорона права та законних інтересів особи щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру, на стадії досудового розслідування» (у співавт., 2014).

Брав участь у підготовці проектів Законів України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про порядок відшкодування шкоди громадянинові, завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду». З 1992 р. по 2009 р. – член робочої групи з розробки проекту Кримінально-процесуального кодексу України. Був членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Член редакційних колегій наукових видань «Вісник кримінального судочинства», «Вісник Національної академії СБУ України».

Заслужений діяч науки і техніки України (2010). Нагороджений знаком "Відмінник освіти" (2002), відзнакою МОН України «За наукові заслуги» (2010), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010), Грамотою Генеральної прокуратури України (2018). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2013).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net