Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Щур Б. В.

Щур Богдан Володимирович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 28 липня 1965 року в с. Іванівка Перемишлянського району Львівської області. З 1984-1986 рр. проходив строкову військову службу. Розпочав свою трудову діяльність головним інженером колгоспу ім. Мічуріна Перемишлянського району Львівської області (1986-1989 рр.). У 1993 році закінчив Львівський сільсько-господарський інститут та отримав спеціальність інженер-механік. У 1998 році закінчив навчання у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст". З 1989 року до 2014 року проходив службу в органах внутрішніх справ на різних напрямках оперативної роботи. Зокрема, обіймав посади першого заступника начальника управління боротьби з організованою злочинністю, начальника управління державної служби боротьби з економічними злочинами, першого заступника начальника та начальника Головного управління МВС України у Львівській області та управління МВС України у Волинській області, радника Міністра внутрішніх справ України. Крім того, обіймав посади начальника Прикарпатського юридичного інституту МВС України та ректора Львівського державного університету внутрішніх справ.

З 2003 року по 2014 рік працював за сумісництвом у Львівській комерційній академії на посаді старшого викладача кафедри теорії держави і права, доцента кафедри теорії держави і права, завідувача кафедри кримінального права та процесу. З 2014 року по даний час - завідувач кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету.

У лютому 2005 року у спеціалізованій вченій раді Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого м. Харків захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації "Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами". У квітні 2011 року в спеціалізованій вченій раді Національного університету "Юридична академія ім. Ярослава Мудрого" (м. Харків) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації "Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик". У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії держави та права, у 2012 р. - вчене звання професора кафедри кримінального права та процесу. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Основним напрямом наукових досліджень є проблеми сучасної методики розслідування злочинів. У науковому доробку 90 навчально-методичних та наукових праць, серед яких дві монографії, три підручники (у співавторстві), 14 навчальних посібників, з яких чотири з грифом рекомендації МОН України, 3 наукові статті, опубліковані у виданнях, що індексуються в наукометоричних базах Web of Science та Scopus, а також інші навчально-методичні та наукові праці. У процесі науково-педагогічної та професійної діяльності брав активну участь у проведенні експертиз проектів Кримінального процесуального кодексу України, Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", відомчих підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують службову діяльність ОВС України.

Член спеціалізованих вчених рад: Д 64.086.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Національного університету "Юридична академія ім. Ярослава Мудрого" у м. Харкові та Д 35.051.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Під керівництвом Б. В. Щура захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Здійснює керівництво підготовкою 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та консультує написання 1 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

У 2010 році був головою редакційної колегії наукового збірника Львівського державного університету внутрішніх справ. На даний час є головним редактором Збірника наукових праць "Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки", а також у складі редакції колегії фахових видань: науково-практичних журналів "Європейські перспективи" та журналу "Криминалистъ первопечатный".

Найбільш представницькі конференції у роботі яких брав участь це: Міжнародний конгрес криміналістів "Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика", який проводився в м. Одесі, 13-15 вересня 2018 р.; VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах близького зарубіжжя", яка проводилася в Львові, 22 грудня 2018 року; ІХ Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах близького зарубіжжя", яка проводилася в Львові, 27 грудня 2019 року.

Працює у складі Науково-методичної комісії юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету, неодноразово готував ліцензійно-акредитаційні справи зі спеціальностей/напрямів підготовки.

Указом Президента України № 708 від 21 серпня 2006 року Щуру Б.В. присвоєно почесне звання - "Заслужений юрист України" (посвідчення № 1644). Указом Президента України № 1065 від 16 грудня 2009 року нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (знак ордена № 6462). Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2009 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010), а також має понад 50 нагород від правоохоронних та силових структур України. У 2016 році Б. В. Щуру присуджено премію імені Ярослава Мудрого.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net