Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Рум'янцев В.О.

Рум'янцев В'ячеслав Олексійович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 12 вересня 1954 р. у м. Донецьку. У 1979 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1979 р. і до сьогодні працює на кафедрі історії держави і права України і зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) на посадах асистента, доцента, професора, з 1999 р. обіймає посаду декана факультету підготовки професійних суддів (нині - факультет правосуддя).

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 1917–1938 рр.» (спеціальність 12.00.01), у 1998 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Українська державність у 1917–1922 рр. (національно-державна і радянська альтернатива)» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання доцента присвоєно у 1989 р., професора — у 2003 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2004 р.

Напрями наукової діяльності — дослідження історії розвитку української держави і права у XIV–XVII i XX століттях, судова система України. Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Центральна Рада: боротьба за відновлення української державності: монографія» (1995), «Українська державність у 1917–1922 рр. (форми і проблеми розбудови)» (1996), «Історія держави і права України: підручник» (2000 - 2013), «Історія України. Всесвітня історія ХХ сторіччя: навчальний посібник» (2000 - 2014), «Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціально-психологічний нарис)» (у співавт., 2011), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права України» (у співавт., 2016).

Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України», «Актуальні проблеми державного управління». Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Відмінник освіти України (2004), Нагороджений Грамотою Прем’єр-міністра України (2009).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net