Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Подцерковний О.П.

Подцерковний Олег Петрович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 27 травня 1973 р. в м. Ровно (нині — Рівне). У 1995 р. закінчив Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю «правознавство». Залишився працювати в Одеському державному університеті імені І. І. Мечникова, де пройшов шлях від аспіранта, старшого викладача до доцента кафедри адміністративного та підприємницького права. З 2008 р. по теперішній час — завідувач кафедри господарського права і процесу Одеської національної академії (нині Національний університет «Одеська юридична академія»). Одночасно – арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (2012).

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у 1999 р. на тему: «Організаційно-правові основи розрахункових відносин у господарському комплексі України» (спеціальність 12.00.04). Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук захистив у 2007 р. на тему: «Грошові зобов’язання учасників господарських відносин» (спеціальність 12.00.04.). Вчене звання доцента присвоєно у 2003 р., професора — у 2010 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукових досліджень — господарське право, господарсько-процесуальне право. Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине» (2005), «Грошові зобо’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики» (2006), «Введение в украинское право» (у співавт., 2009), «Хозяйственное право Украины: учебник» (у співавт., 2008), «Господарське право: підручник» (у співавт., 2010, 2011), «Организационно-правовые основы функционирования морехозяйственного комплекса Украины: монография» (у співавт., 2012), «Господарське процесуальне право: підручник» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.).

Брав участь у роботі Конституційної комісії з розроблення законопроекту «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». Член Науково-консультативної ради Верховного Суду України.

Член редакційної колегії збірника «Актуальні проблеми держави і права», «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України». Член координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України.

Нагороджений Почесною грамотою Верховного Суду України (2011), Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net