Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Носік В. В.

Носік Володимир Васильович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 8 лютого 1958 р. у с. Башино Гощанського р-ну Рівненської обл. У 1976 р. з відзнакою закінчив Чернігівський юридичний технікум. У 1981 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1978–1981 рр. працював юрисконсультом райвиконкому, старшим юрисконсультом міжгосподарської юридичної групи при Гощанському районному управлінні сільського господарства Рівненської області. З 1981 р. по 1984 р. — аспірант Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1985 р. працював на посадах асистента, доцента, заступника декана юридичного факультету, а з 2008 р. і до сьогодні — професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання раціонального використання земель сільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Української РСР)» (спеціальність 12.00.06). У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу» (спеціальність 12.00.06). Вчене звання доцента присвоєно у 1990 р., а професора – у 2012 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукової діяльності — аграрне право, земельне право, природоресурсне право, екологічне право, земельне порівняльне право, інвестиційне право. Опублікував понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Аграрне право України: підручник» (у співавт., 1999), «Право власності в Україні: навчальний посібник» (у співавт., 2000), «Земельне право України: підручник» (у співавт., 2004), «Право власності на землю Українського народу: монографія» (2006), «Земельне право України: підручник» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи»: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Проблемні питання нотаріальної практики» (у співавт., 2008), «Енциклопедія цивільного права України» (у співавт., 2009), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.).

З 1991 р. по 2009 р. — позаштатний консультант Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України, член Науково-консультативної ради Міністерства юстиції України. Був членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому господарському суді України. Брав участь у розробці проектів Земельного кодексу УРСР (1990), Аграрного кодексу України (2000) та проектів законів України «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997), «Про оренду землі» (1998), «Про планування і забудову територій» (2000), «Про приватизацію землі» (2000), «Про примусове відчуження земельних ділянок права приватної власності» (2002), «Про індустріальні парки» (2012).

У якості експерта з питань земельного права брав участь у реалізації проектів Міжнародної технічної допомоги Україні, в рамках яких розробив юридичні моделі земельних аукціонів і земельних тендерів з продажу земель несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності, формування і розвитку індустріальних парків.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.52 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Академік Академії наук вищої освіти України з 2007 р.

Член редакційних колегій наукових видань «Вісник господарського судочинства», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2020), Грамотою Президента України, Грамотою Міністерства освіти і науки України. Нагрудним знаком «За служіння закону» Вищого господарського суду України, Відмінник освіти України. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2009).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net