Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Навроцький В. О.

Навроцький Вячеслав Олександрович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 20 січня 1956 р. в м. Любешів Волинської обл. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (нині — Львівський національний університет імені Івана Франка) у 1978 р. У цьому ж році вступив до аспірантури Харківського юридичного інституту (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Після закінчення аспірантури з 1982 по 1985 рр. працював асистентом кафедри кримінального права і процесу Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1985 по 1989 рр. — старший викладач Львівської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР. У 1986 р. обраний депутатом Шевченківської районної ради м. Львова. З 1989 по 2002 рр. працював у Львівському державному університеті імені Івана Франка доцентом кафедри кримінального права і процесу, заступником декана юридичного факультету, директором Правничого коледжу, науковим співробітником. З 2002 – 2016 рр. доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології, декан юридичного факультету (2012-2014) Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2016 р. – професор кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, одночасно – гостьовий професор Варшавського університету.

У 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Уголовная ответственность за загрязнение водоемов» (спеціальність 12.00.08). У 1991 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації» (спеціальність 12.00.08). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено в 2001 р. Вчене звання професора присвоєно в 2002 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2010 р.

Напрями наукової діяльності — проблеми кримінального права України, відповідальність за окремі види злочинів, забезпечення якості кримінального закону,проблеми кримінально-правової кваліфікації, кримінально-правовий захист прав людини. Опублікував понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації» (1999), «Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні» (у співавт., 2000), «Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз Кримінального кодексу України 1960 р. та 2001 р.» (2001), «Кримінальне право України. Загальна частина» (у співавт., 2002, 2004, 2008, 2009), «Кримінальне право України. Особлива частина» (у співавт., 2000, 2004, 2009), «Основи кримінально-правової кваліфікації» (2006, 2009), «Кримінальне право України в епоху глобалізації» (2010), «Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні: монографія» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи» (у співавт., 2015), «З професорської шухляди» (2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17: Кримінальне право» (у співавт., 2017).

Член Комісії з питань правової реформи. Був членом робочої групи Кабінету Міністрів України та відомчих комісій з підготовки Концепції боротьби з корупцією в Україні, змін до законодавства, спрямованих на гуманізацію кримінальної відповідальності, з розробки законодавства про відповідальність за кримінальні проступки, розробки Кримінального процесуального кодексу України. Ініціатор створення та керівник ГО «Львівський форум кримінальної юстиції», у рамках якого очолює розробку наукових проектів «Концепція реформування законодавства про публічні правопорушення в Україні» та «Концепція створення мирових суддів в Україні».

Був членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член спеціалізованої вченої ради К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ та Д 26.236.02 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Член редакційних колегій наукових видань «Підприємництво, господарство і право», «Наука і правоохорона», «Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ», «Вісник кримінального судочинства».

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net