Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Настюк В. Я.

Настюк Василь Якович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 9 січня 1952 р. у смт. Оратів Іллінецького р-ну Вінницької обл. У 1977 р. закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), де залишився працювати асистентом кафедри адміністративного права. З 1983 р. працював на посадах асистента, доцента кафедри, начальника навчального відділу, директора Інституту підвищення кваліфікації Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З вересня 2006 р. по 2012 р. — науковий керівник Лабораторії проблем протидії злочинам у сфері державної безпеки (спільно з НДІВПЗ НАПрН України та Інститутом дослідження проблем державної безпеки СБУ), з серпня 2012 р. і по теперішній час – завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Державне управління у сфері охорони та використання пам’яток історії та культури СРСР» (спеціальність 12.00.07), у 1988 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукової діяльності — теоретичні проблеми адміністративного та митного права, розроблення основ теорії національної безпеки, митної справи, реформування сектору безпеки, адміністрування режимної діяльності суб’єктів національної безпеки. Опублікував понад 170 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Норми митного права: теорія і практика застосування: монографія» (2003), «Митне законодавство України: збірник нормативних актів» (2004), «Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки і протидії тероризму: монографія» (2008), «Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України: монографія» (у співавт., 2008), «Міжнародно-правовий режим протидії тероризму: монографія» (2008), «Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України: монографія» (у співавт., 2009), «Адміністративно-правові режими в Україні: монографія» (у співавт., 2009), «Адміністративне право: підручник» (у співавт., 2012), «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Проблеми правової відповідальності: монографія» (у співавт., 2014), «Інформаційне право: підручник» (у співавт., 2016), «Адміністративно-правові проблеми протидії корупції в Україні: монографія» (у співавт., 2017) .

Входить до складу Робочої підгрупи з питань нормативно-правового забезпечення окремих аспектів національної безпеки (РНБО України). Був членом секції адміністративного судочинства Науково-консультативної ради при Верховному Суді України.

Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України», «Проблеми законності». Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Заслужений діяч науки і техніки України (2013). Нагороджений Грамотою Міністерства внутрішніх справ України (2018).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net