Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Мироненко Н. М.

Мироненко Наталія Михайлівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 4 червня 1951 р. у м. Києві. У 1974 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1974 р. працювала в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де пройшла шлях від стажиста-дослідника до провідного наукового співробітника. У 1998–2000 рр. обіймала посаду заступника начальника Управління правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України. З 2001 р. по 2003 р. — заступник директора Інституту права імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. У 2003–2011 рр. — начальник наукового відділу правової експертизи Київського регіонального центру НАПрН України. З 2011 р. по теперішній час – заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України.

У 1980 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Управління впровадженням нової техніки в галузі промисловості (адміністративно-правовий аспект)» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07), у 1991 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові проблеми державного управління науково-технічним прогресом у промисловості» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1991 р. Вчене звання доцента присвоєно у 1998 р., професора — у 2015 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Напрями наукової діяльності — теорія управління, проблеми державного управління і державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності, право інтелектуальної власності. Опублікувала понад 210 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Внедрение новой техники: управление и право» (1984), «Управление созданием новой техники в отрасли промышленности (организационно-правовой аспект)» (1986), «Правовые проблемы государственного управления научно-техническим прогрессом в промышленности» (1992), «Правовая охрана интеллектуальной собственности» (1996), «Интеллектуальная собственность: теория и практика правовой защиты» (1996), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2006), «Договірні форми розпорядження майновими правами на об’єкти авторського права: монографія» (у співавт., 2013), «Методичні рекомендації щодо відображення питань інтелектуальної власності у договорах на виконання науково-дослідних та/ або дослідно-конструкторських і технологічних робіт та договорах про науково-технічне співробітництво: науково-практичний посібник» (у співавт., 2013), «Договірні форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права: монографія» (у співавт., 2015).

Очолювала робочу групу з підготовки проекту Цивільного кодексу України, проектів законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про державне оборонне замовлення», працювала у складі робочих груп з розробки проектів законів України «Про комерційну таємницю», «Про Національну систему охорони інтелектуальної власності в Україні», «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Була керівником від України Проекту TACIS Бістро-2 «Комерціалізація українських космічних технологій та регуляторні рекомендації щодо прав інтелектуальної власності» (2004–2005 рр.). Брала участь у міжнародному Проекті MERCURY «Навстречу модели университета предпринимательского и исследовательского типа в системе высшего образования России, Украины и Молдовы» (2009–2012 гг.) в межах програми Європейського Союзу TEMPUS-IV.

Голова редакційної колегії журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності», член редакційних колегій наукових видань «Інтелектуальна власність», «Юридична Україна», «Актуальні питання цивільного та господарського права», «Приватне право і підприємництво», «Питання інтелектуальної власності». Член наукової ради журналу «Інтелектуальний капітал».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 в Інституті підприємництва і права НАПрН України. Член експертної ради з юридичних наук МОН України. Член науково-консультативної ради при Державній службі інтелектуальної власності України.

Заслужений юрист України (1993). Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net