Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Лук'янов Д. В.

Лук'янов Дмитро Васильович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 14 червня 1975 року в м. Горький (нині – м. Нижній Новгород). У 1998 році з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1998 по 2001 рр. навчався у аспірантурі на кафедрі теорії держави і права. З жовтня 2001 р. – асистент кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, з вересня 2004 р. – доцент кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З вересня 2004 р. по теперішній час – начальник управління планування та координації правових досліджень Національної академії правових наук України (з липня 2015 по березень 2016 р. – виконуючий обов’язки головного вченого секретаря Національної академії правових наук України).

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Держава і політичні партії (проблеми співвідношення та взаємодії)» (спеціальність 12.00.01). Вчене звання доцента присвоєно у 2004 р. У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Релігійно-правові системи світу: порівняльно-правове дослідження» (спеціальність 12.00.01). Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2017 р.

Напрями наукових досліджень — проблеми правового регулювання статусу інститутів громадянського суспільства, взаємодія держави і політичних партій, правове регулювання виборчих процедур, сучасне праворозуміння, порівняльне правознавство, взаємодія права та релігії, релігійні правові системи. Є автором близько 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Порівняльне правознавство: підручник» (у співавт., 2003), «Юридична деонтологія: підручник» (у співавт., 2005), «Політичні партії у системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання): монографія» (2007), «Загальна теорія держави і права: підручник» (у співавт., 2008, 2009), «Історія вчень про державу і право: підручник» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Порівняльне правознавство: підручник» (у співавт., 2011); «Foundations of Comparative Law: Methods and Typologies», (у співавт., 2011), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «East European and Russian yearbook of international and comparative law» (у співавт., 2013); «Теорія держави і права: підручник» (у співавт., 2014), «The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approach» (у співавт., 2015), «Релігійні правові системи в сучасному світі: монографія» (2015), «Порівняльне правознавство: хрестоматія для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів» (у співавт., 2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права» (у співавт., 2017).

Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України», «Державне будівництво та місцеве самоврядування». Є упорядником переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права, який щороку видається Національною академією правових наук України починаючи з 1995 року.

Брав участь розробці проектів законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про переміщені вищі навчальні заклади», «Про політичні партії в Україні», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», Національної стратегії у сфері прав людини.

Нагороджений Подякою Президента України (2001 р.), Подякою Служби Безпеки України із врученням нагрудного знаку (2018), Ювілейною медаллю «15 років Служби безпеки України» (2008), Почесною грамотою Харківської обласної організації Союзу юристів України (2008, 2016), Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2009), Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2006), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2013).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net