Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Кузніченко С. О.

Кузніченко Сергій Олександрович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 13 травня 1974 року в місті Харкові. У 1998 році з відзнакою закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та у 2007 році Сумський національний аграрний університет за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». У 2015 році закінчив Українську школу законотворчості при Інституті законодавства Верховної Ради України. У 2017-2018 роках пройшов навчання за сертифікованою освітньою програмою «Теорія та практика медіації» в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

У 2013 році проходив стажування в закладах вищої освіти Німеччини (м. Мюнхен, м. Нюрнберг, м. Аусбург). У 2015 році проходив стажування в Університеті прикладних наук імені короля Екстерхазі міста Егер (Угорщина). У 2016 році проходив стажування в Оксфордському університеті та центральному офісі компанії BBC (Великобританія). У 2017 році пройшов стажування в Вісмарському університеті (Німеччина). У 2018 році, за програмою академічної мобільності, проходив стажування та викладав у Центрально-африканському університеті міста Акра (Республіка Гана). У 2019 році пройшов стажування: в Мальтійському університеті (Мальта), Вищій школі Національної поліції Іспанії, Каунаському університеті Вітовта Великого (Литва), Технічному університеті міста Кошице (Словаччина).

У 1998 році розпочав свою трудову діяльність в Головному управлінні МВС України в Харківській області. З 2001 до 2009 року працював у Харківському національному університеті внутрішніх справ, де обіймав посади старшого викладача та доцента кафедри управління в органах внутрішніх справ, начальника магістратури та декана факультету управління та інформатики, завідувача кафедри адміністративного права та процесу Кримського юридичного інституту. З 2009 до 2015 року працював в Одеському державному університеті внутрішніх справ, де обіймав посади заступника начальника Кримського юридичного інституту з наукової роботи, начальника Кримського юридичного інституту, першого проректора з навчально-методичної та наукової роботи, проректора з економічних питань, проректора − декана Херсонського факультету. З 2015 до 2018 року працював в Інституті законодавства Верховної Ради України, де обіймав посади керівника сектору та головного наукового співробітника. З 2018 до 2020 року працював в Одеському державному університеті внутрішніх справ, де обіймав посади проректора, першого проректора. З 2020 року − проректор Національної академії внутрішніх справ.

З 2010 до 2013 року − постійний член Центру законодавчих ініціатив при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим. З 2011 р. є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з юридичних наук. З 2017 року − радник голови Одеської обласної ради. З 2018 року − голова комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Спілки адвокатів України. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ. Голова громадської організації « Південно-українська Колегія Медіаторів».

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-правові питання)» (спеціальність 12.00.07); у 2010 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Становлення і розвиток інституту Надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 2003 р., професора – у 2011 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Напрями наукових досліджень – теорія держави і права, конституційне право, адміністративне право, державне управління. Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Управління органами внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»: монографія (2001); «Адміністративне право України»: підручник (у співавт., 2004, 2007, 2009, 2011, 2019); «Історико-теоретичні засади формування інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні»: монографія (2009); «Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар» (у співавт., 2009); «Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар» (у співавт., 2010); «Надзвичайні адміністративно-правові режими: зарубіжний досвід та українська модель»: монографія (2010); «Судова, правоохоронна та правозахисна системи України»: підручник (у співавт., 2011); «Адміністративно-правовий режим воєнного стану»: монографія (2014); «Взаємодія Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ при ускладненні оперативної обстановки»: монографія (у співавт., 2015); Сучасна правова енциклопедія (у співавт., 2015); «Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»: науково-практичний коментар» (2015); Legal regime of martial: монографія (2017); «Військово-цивільні адміністрації в Україні: досвід комплексного дослідження»: монографія (у співавт., 2018); «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 5 : «Адміністративне право» (у співавт., 2020).

Голова редакційної колегії журналу «Південноукраїнський правничий часопис»; член редакційних колегій наукових фахових видань «Адміністративне право і процес» Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка та «Вісник Конституційного суду України».

Заслужений діяч науки і техніки України (2019 р.), заслужений юрист Автономної Республіки Крим (2007 р.). Нагороджений: грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2012 р.) та почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2012 р.); почесний доктор Берлінського університету імені Гумбольдта (2019 р.); почесний професор Одеського державного університету внутрішніх справ (2020 р.).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net