Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Кулинич П. Ф.

Кулинич Павло Федотович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 1 січня 1956 р. в місті Шпола Черкаської області. У 1980 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1980 року працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на таких посадах: стажист дослідник (1980 – 1982 рр.), молодший науковий працівник (1982 – 1986 рр.), науковий працівник (1986 – 1988 рр.), старший науковий працівник (1988 – 2012 рр.), провідний науковий працівник (2012 – 2014 рр.), завідувач відділу (2014-2016 рр.), а з 2016 р. і до нині – завідувач сектору.

У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове забезпечення раціонального використання меліорованих земель (на матеріалах Української РСР)» (спеціальність 12.00.06). Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1991 р. У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні» (спеціальність 12.00.06). Вчене звання професора присвоєно у 2014 р. У 2017 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Напрями наукових досліджень — проблеми розвитку земельного, аграрного та екологічного права України. Автор понад 500 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Правовий статус РАПО» (1986), «Рациональное использование мелиорованных земель: вопросы правового обеспечения» (1987), «Природа и закон» (1991), «Агропромисловий комплекс: правові питання» (1992), «Правовое регулирование развития АПК Украины» (1993), «Аграрне законодавство України: проблеми ефективності» (1998), «Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві» (2001), «Державотворення і правотворення в Україні» (2001), «Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні» (2003), «Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні» (2006), «Аграрна реформа в Україні (соціологічна діагностика)» (2007), «Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові аспекти» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Земельне право України: підручник» (у співавт., 2008), «Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України: монографія» (у співавт., 2010), «Правові проблеми охорони та використання земель сільськогосподарського призначення в Україні» (2011), «Проблеми розвитку аграрного та земельного права України» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, земельного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних та земельних відносинах» (2015).

З 1997 р. по 2006 р. був позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Брав участь у підготовці Земельного кодексу України, особисто розробив проекти законів України «Про фермерське господарство», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про захист конституційних прав громадян на землю». У складі робочих груп Держкомзему України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства юстиції України брав участь у підготовці проектів законів України «Про особисте селянське господарство», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про охорону земель», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», «Про державний земельний кадастр», «Про ринок земель» та «Про обіг сільськогосподарського призначення».

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2003, 2009), нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (2009), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2013).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net