Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Кубко Є. Б.

Кубко Євген Борисович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 24 січня 1951 р. у м. Києві. У 1977 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1977 р. і по теперішній час працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де пройшов шлях від стажиста до головного наукового співробітника. З 1999 р. займається приватною юридичною практикою, президент юридичної фірми «Салком».

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Державне управління капітальним будівництвом» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07), у 1989 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові проблеми програмно-цільового управління» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1990 р. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1987 р. Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1993 р.

Напрями наукової діяльності — правові проблеми державного управління, адміністративного права та адміністративної юстиції, теоретичні проблеми організації управлінської діяльності та вдосконалення юридичних механізмів регулювання ринкової економіки. Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Основоное звено управления капитальным строительством (организационно-правовые аспекты): монография» (1981), «Программно-целевая организация государственного управления (сущность, правовая основа, хозяйственная практика)» (1988), «Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи» (у співавт., 1998), «Совершенствование законодательства Украины и проблемы его гармонизации с законодательством зарубежных стран» (у співавт., 2003), «Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. Т. 1: Загальна частина» (у співавт., 2004), «Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. Т. 2: Особлива частина» (у співавт., 2005), «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: монографія» (у співавт., 2007), «Права громадян у сфері виконавчої влади: організаційно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія» (у співавт., 2007), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України: монографія» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.), «Механізм захисту прав в Україні: монографія» (у співавт., 2016).

У 1991–1993 рр. — експерт Комісії Європейського Союзу з правових питань (м. Брюссель). Був членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому господарському суді України. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Член редакційних колегій наукових видань: «Юридична Україна», «Підприємництво, господарство і право» та «Вісник Верховного Суду України» .

Заслужений діяч науки і техніки України (2009), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net