Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Крижановський А. Ф.

Крижановський Анатолій Федорович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 4 березня 1951 р. у с. Новогеоргіївка Ананьївського району Одеської області. У 1973 р. закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). У 1972–1974 рр. працював юрисконсультом міжвузівського юридичного відділу при цьому ж університеті. У 1974–1976 рр. – аспірант кафедри правознавства Одеського інституту народного господарства. У 1976–2004 рр. – викладач, старший викладач, начальник циклу юридичних дисциплін Одеської школи міліції МВС СРСР, начальник кафедри загальноправових дисциплін, проректор з наукової роботи Одеського інституту внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2004–2009 рр. – доцент кафедри теорії держави і права, докторант, начальник науково-дослідної частини, професор кафедри теорії держави і права Одеської національної юридичної академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія»). З 2009 р. по 2011 р. – завідувач кафедри теорії та історії держави і права, перший проректор з навчально-організаційної роботи. З 2012 р. по 2019 р. – ректор Міжнародного гуманітарного університету, одночасно до 2015 р. – завідувач кафедри теорії та історії держави і права. З 2019 р. – професор кафедри державно-правових дисциплін Інституту права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету.

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Формування професійної правової свідомості спеціалістів народного господарства» (спеціальність 12.00.01), у 2009 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правопорядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження)» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2009 р. Вчене звання професора присвоєно у 2011 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2011 р.

Напрями наукової діяльності — філософія права (феноменологія та аксіологія правового порядку), теорія та історія права (правовий розвиток та становлення і забезпечення правопорядку в Україні), правова свідомість і правова культура в умовах постмодерну, громадянське суспільство, право і держава. Опублікував понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Государственно-правовое управление качеством прибрежных вод моря» (у співавт., 1986), «Теорія держави і права: методичний посібник» (у співавт., 1999), «Теорія держави і права: методичний посібник» (у співавт., 2000), «Основи правознавства: навчальний посібник» (у співавт., 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015), «Основы правоведения Украины» (у співавт., 2001), «Теория государства и права в вопросах и ответах. Государственный экзамен: учебно-методическое пособие» (у співавт., 2004), «Феноменологія правопорядку: поняття, виміри, типологія: монографія» (2006), «Проблеми теорії держави і права: методичні матеріали» (у співавт., 2007), «Правовий порядок в Україні: витоки, концептуальні засади, інфраструктура» (2009), «Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія» (у співавт., 2012), «Основы правоведения Украины: учебное пособие» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Сучасний український конституціоналізм» (у співавт., 2015), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т . Т. 3: Загальна теорія права» (у співавт., 2017).

Брав участь у роботі Науково-консультативної ради при Міністерстві внутрішніх справ України. Голова спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 у Міжнародному гуманітарному університеті. Професор Оксфордського академічного союзу (2016).

Голова редакційної колегії збірника «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», член редакційних колегій наукових видань «Вісник Одеського інституту внутрішніх справ», «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України».

Заслужений діяч науки і техніки України (2011), нагороджений відомчими відзнаками та медалями Міністерства внутрішніх справ України.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net