Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Кресіна І. О.

Кресіна Ірина Олексіївна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 10 серпня 1952 р. у м. Києві. У 1974 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1974 р. перебувала на викладацькій і науково-редакційній роботі. З 1984 р. по 1988 р. — аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1992–1995 рр. — доцент Київського інституту сухопутних військ. Після закінчення у 1998 р. докторантури Київського національного університету будівництва і архітектури — доцент Київського інституту «Слов’янський університет». З 1999 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України завідувачем відділу з підготовки «Юридичної енциклопедії», а з 2002 р. — завідувачем відділу правових проблем політології цього Інституту.

У 1990 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Подолання пережитків минулого в свідомості й поведінці людей в умовах оновлення соціалізму» (спеціальність 09.00.02). Вчене звання доцента присвоєно у 1994 р. У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему: «Українська національна свідомість у контексті сучасних політичних процесів» (спеціальність 23.00.05 — етнополітологія та етнодержавознавство). Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукової діяльності — політико-правові проблеми державотворення в Україні, правова політологія, питання національно-державного будівництва і управління, здійснення політичної і правової реформ, становлення громадянського суспільства в Україні, адміністративно-територіальний устрій України, реформування публічної влади, державна етнонаціональна політика. Опублікувала понад 400 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітологічний аналіз: монографія» (1998), «Політологія: підручник» (у співавт., 1998), «Абетка етнополітолога» (1999), «Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: монографія» (у співавт., 2003), «Суспільна трансформація і державне управління в Україні: Політико-правові детермінанти: монографія» (у співавт., 2003), «Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз: монографія» (у співавт., 2004), «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні: монографія» (у співавт., 2006), «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: монографія» (у співавт., 2007), «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: Політико-правові проблеми: монографія» (у співавт., 2009), «Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості: монографія» (у співавт., 2009), «Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід: монографія» (у співавт., 2011), «Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні: монографія» (у співавт., 2011), «Правове забезпечення державного суверенітету України: монографія» (у співавт., 2011), «Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність» (2011), «Національний суверенітет (національна доповідь): монографія» (2012), «Національний суверенітет України в умовах глобалізації: монографія» (у співавт., 2012), «Політична енциклопедія» (у співавт., 2012), «Політологія: навчальний енциклопедичний словник - довідник» (у співавт., 2014), «Запобігання ксенофобії та іншим видам дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції: монографія» (2015), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України: монографія» (2016).

Брала участь у розробці законопроектів «Про концепцію державної етнонаціональної політики України», «Про сучасну модель адміністративно-територіального устрою України». У 2000–2006 рр. та з 2008 р. і до сьогодні — член Експертної ради МОН України з політичних наук, член Науково-методичної комісії з політології МОН України, член Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України, член Наукової ради Державного комітету України у справах національностей та релігій, член Міжвідомчої робочої групи з питань протидії дискримінації та нетерпимості при Держкомнацрелігій. У 2006 р. за поданням МЗС України була обрана експертом Ради Європи від України з виконання Рамкової Конвенції про захист національних меншин. Академік Української академії політичних наук.

Головний редактор збірника наукових праць «Держава і право» (Серія Юридичні науки, Серія Політичні науки). Заступник головного редактора журналу «Судова апеляція». Член редакційних колегій наукових видань «Правова держава», «Порівняльно-правові дослідження», «Проблеми філософії права», «Вибори та демократія», «Політологічні і соціологічні студії», «Альманах права», «Суспільно-політичні процеси», «Українська юстиція». Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2006). Відмінник освіти України (2002). Нагороджена Орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2012), Почесною грамотою Верховної Ради України (2002), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2014).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net