Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Краснова М. В.

Краснова Марія Василівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилась 25 жовтня 1955 року в селі Благодатне Амвросіївського р-ну Донецької обл. У 1992 році закінчила Київський державний університет ім.. Т.Г. Шевченка (зараз Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю правознавство.

Протягом 1973-1987 років працювала на київському заводі «Кристал», перейменований в завод «Ізумруд», гранильником алмазів у діаманти, контролером художніх і ювелірних виробів; з 1987 по 1992 роки – студентка юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. У період з 1991 по 1993 роки працювала в Юридичному управлінні Міністерства охорони навколишнього природного середовища України юристом, провідним юристом. З 1993 року і по теперішній час працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, асистентом кафедри економічного права, перейменованої в кафедру господарського права (1993-1996), доцентом новоутвореної кафедри трудового, земельного і екологічного права (1996-2005), професором кафедри трудового, земельного та екологічного права (2010-2011); завідуючою новоутвореної кафедри екологічного права з 2011 р. по 30 червня 2019 року; з 1 липня 2019 року по теперішній час - професор кафедри екологічного права Інституту права.

У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію» (спеціальність 12.00.06), у 2001 році присвоєно вчене звання доцента. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України» (спеціальність 12.00.06), у 2012 році присвоєно вчене звання професора. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р..

Напрями наукової діяльності - екологічне право, цивільне та господарське право, міжнародне публічне і приватне право, адміністративне право.

Опублікувала понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти), монографія (2008); Договори в екологічному праві України: навчальний посібник (2012); Правові форми екологічного контролю: навчальний посібник (у співавторстві, 2012) ; Екологічне право: Особлива частина: підручник (у співавторстві, 2001); Екологічне право України. Академічний курс: підручник (у співавторстві, 2005); Екологічне право України. Академічний курс: підручник (у співавторстві, 2008); Земельне право України: підручник (у співавторстві, 2008); Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб. (у співавторстві, 2016); «Правова доктрина України: у 5 т. Т.4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.).

Брала участь у процесі імплементації Конвенції ООН про вільний доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань охорони навколишнього середовища, при розробці та підготовці нормативно-правових актів з цих питань, а також проекту закону про екологічну (природно-техногенну) безпеку. Була експертом проекту Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Брала участь в проведенні експертиз проектів законів про внесення змін та доповнень до законодавства про тваринний світ, про природно-заповідний фонд, про стратегічну екологічну оцінку.

Член Науково-консультативної ради при Верховному суді.

Член редколегії наукового видання: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки; член наукової ради наукового видання: Приватне право – додаток до журналу «Право України»; член редакційної колегії науково-практичного журналу «Екологічне право України». Член спеціалізованих вчених рад: К 26.004.16 по захисту кандидатських дисертацій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Д 26.001.06 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Д 4108604 Національного університету «Одеська юридична академія».

Відмінник освіти України (2001), нагороджена орденом «1500-річчя хрещення Русі».

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net