Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Козюбра М. І.

Козюбра Микола Іванович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 28 листопада 1937 р. у с. Тетерівка Жашківського р-ну Черкаської обл. У 1961 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1961–1965 рр. працював в органах МВС УРСР, обіймаючи посади оперуповноваженого дізнання, слідчого, старшого слідчого на Вінниччині та м. Києві. У 1965–1967 рр. навчався в аспірантурі Сектора держави і права АН УРСР. Протягом 1967–1990 рр. працював в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького АН УРСР на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача відділу теорії держави і права. З 1990 р. по 1996 р. — завідувач кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1996 р. по 2003 р. — суддя Конституційного Суду України. З 2003 р. і до сьогодні працює в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» професором факультету правничих наук, завідувачем кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук.

У 1968 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Переконання і примус в радянському праві» (спеціальність 12.00.01), у 1980 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Взаємодія соціалістичного права і суспільної свідомості» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1981 р. Вчене звання професора присвоєно у 1986 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1996 р.

Напрями наукової діяльності — теорія держави і права, філософія права, конституційне право. Опублікував понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Убеждение и принуждение в советском праве» (1970), «Социалистическое право и общественное сознание» (1979), «Правове виховання» (1985), «Демократия и перестройка» (у співавт., 1988), «Конституційне право України» (у співавт., 1999), «Основи конституційного права України» (у співавт., 2001), «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту» (у співавт., 2007), «Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Принцип верховенства права і судова влада» (2011), «Основні форми буття права та взаємовідносини між ними» (2011), Правопонимание: понятие, типы и уровни» (2011), «Права человека и верховенство права» (2011), «Авторитет уже не тот» (2011), «Верховенство права, правова і соціальна держава: співвідношення: монографія» (у співавт., 2012), «Загальна теорія права: підручник» (у співавт., 2016).

Член Комісії з питань правової реформи. Був членом Конституційної Ради, Конституційної Асамблеї та Конституційної Комісії при Президентові України. Брав участь у розробці проектів Декларації про державний суверенітет України, Конституції України, законопроектів «Про місцеве самоврядування», «Про державну реєстрацію нормативних актів».

З 2014 р. голова експертної ради при Акредитаційній комісії України з права Міністерства освіти та науки України. Дійсний член Української академії політичних наук (1993).

Є членом наукової ради журналу «Право України», головою редакційної колегії збірника «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки», співголовою наукової ради журналу «Вибори і демократія», членом редакційної ради видання «Вісник Конституційного Суду України», членом наукової ради журналів «Філософія права і загальна теорія права», «Проблеми філософії права», «Порівняльне правознавство», «Науковий вісник Чернівецького національного університету».

Заслужений юрист України (1997). Нагороджений орденом «За заслуги» III, II та І ступенів (1996, 2001, 2015), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2007), Почесною грамотою Верховної Ради України (2002), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006), Почесною відзнакою Спілки юристів України (1999), Почесною відзнакою Конституційного Суду України (2005), Почесною відзнакою Асоціації працівників України «За честь та професійну гідність» (2011), Почесною відзнакою Верховного Суду України «За вірність закону» (2012), Знаком «Відмінник освіти України» (1999), Нагрудним знаком «За заслуги» Міністерства юстиції України (2002).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net