Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Коломоєць Т. О.

Коломоєць Тетяна Олександрівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 15 листопада 1972 р. у м. Запоріжжя. У 1996 р. закінчила з відзнакою Запорізький державний університет (нині Запорізький національний університет) за спеціальністю «правознавство». З 1996 р. і до тепер працює у Запорізькому національному університеті: 1996-1997 рр. – асистент кафедри кримінального права та правосуддя, 1997-1999 рр. – викладач кафедри конституційного та адміністративного права, 1996-2005 рр. – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, 1999-2000 рр. – доцент кафедри конституційного та адміністративного права, 2000-2005 рр. – заступник декана юридичного факультету по заочному відділенню, з 2005 р. і до цього часу – професор кафедри адміністративного та господарського права, 2005-2006 рр. – заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи, 2005-2016 рр. – завідувач кафедри адміністративного та господарського права, з 2007 р. і до цього часу – декан юридичного факультету.

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення» (спеціальність 12.00.07), у 2002 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2006 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2017 р.

Напрями наукових досліджень - проблеми адміністративного права та адміністративного процесу, організаційно-правові проблеми державної служба, теоретико-правові проблеми законності, контролю та нагляду в публічному управлінні, питання адміністративної відповідальності. Опублікувала понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації» (2004), «Адміністративне право» (у співавт., 2009), «Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2009), «Адміністративне право України» (у співавт., 2010), «Адміністративне судочинство» (у співавт., 2011), «Адміністративне право України: Академічний курс» (2011), «Проблеми правового регулювання державної служби в Україні» (2012), «Міжнародні стандарти державного управління» (2012), «Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс: підручник» (у співавт., 2013), «Адміністративне право України: словник термінів» (у співавт., 2014), «Адміністративно-правове регулювання публічного адміністрування в Україні» (у співавт., 2014), «Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України»: навчальна лекція» (у співавт., 2014), «Загальне адміністративне право: підручник» (у співавт., 2015), «Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення» (у співавт., 2016), «Дисциплінарно-деліктне право України» (у співавт., 2016), «Заохочення у службовому праві» (у співавт., 2017), «Кваліфікаційний (адвокатський ) іспит» (у співавт., 2017).

Консультант Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Входила до складу робочих груп при Адміністрації Президента України з питань реформування законодавства про адміністративні правопорушення та запровадження кримінальних проступків (2012-2013), з питань реформування законодавства про реалізацію права громадян на звернення (2012-2013), робочої групи при Міністерстві освіти і науки України з розроблення Концепції розвитку юридичної освіти в Україні (2015-2017). Готувала пропозиції до проектів законів України «Про вищу освіту», «Про державну службу», «Про громадські об’єднання», «Про громадський контроль», «Про освіту», «Про професійну технічну освіту», до Адміністративно-процедурного кодексу України.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті. Голова редакційної колегії наукового видання "Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки", головний редактор видання "Юридичний науковий електронний журнал", заступник головного редактора наукового журналу "Право України".

Заслужений юрист України (2007). Нагороджена орденом княгині Ольги III, II ступенів (2012, 2016), Почесною відзнакою Верховного Суду України «За вірність закону» (2012), Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України за наукові досягнення «Петро Могила» (2006). Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за вагомий внесок молоді у розбудову української держави (номінація «Наукові досягнення») (2006), Премії імені Ярослава Мудрого (2011). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2002-2004).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net