Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Капліна О. В.

Капліна Оксана Володимирівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 10 жовтня 1969 р. у м. Стародуб, Брянської обл. У 1994 р. закінчила Українську державну юридичну академію (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «правознавство». Протягом 1987-1989 рр. працювала табельницею відділу кадрів Стародубського заводу «Реле». З лютого 1994 р. по липень 1994 р. працювала юристом ТОВ «Юридична міжнародна служба». З 1994 р. по 1996 р. – стажист-дослідник кафедри кримінального процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, з 1996 р. – асистент, з 2003 – доцент. З 2008 р. і до тепер – завідуюча кафедрою кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Проблеми реабілітації у кримінальному процесі України» (спеціальність 12.00.09), у 2004 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-процесуального права» (спеціальності 12.00.09). Вчене звання професора присвоєно у 2012 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2013 р.

Напрями наукової діяльності — проблеми реформування кримінального процесуального законодавства, тлумачення норм кримінального процесуального права, механізм прийняття рішень у кримінальному провадженні, загальні засади кримінального провадження, докази та доказування у кримінальному провадженні. Опублікувала 150 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Кримінальний процес України: підручник» (у співавт, 2000), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2011), «Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: монографія» (2008), «Досудове розслідування кримінальних справ: навчально-практичний посібник» (у співавт, 2009), «Кримінальний процес: підручник» (2010), «Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1» (у співавт., 2012), «Кримінальний процес: підручник» (у співавт., 2013), «Уголовный процесуальный кодекс Украины: учебно-практическое пособие» (у співавт, 2013), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.), «Кримінальний процес: навчальний посібник» (у співавт., 2014, 2015, 2016), «Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні: навчальний посібник» (у співавт., 2015, 2016).

Заступник голови робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції Комісії з питань правової реформи, член консультативної ради прокуратури Харківської області, член робочої групи з розробки Стратегії розвитку судової влади України на 2015 – 2019 рр. Була членом робочої групи з підготовки проекту Кримінально-процесуального кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, робочої групи з підготовки проекту Кримінального процесуального кодексу України Міністерства внутрішніх справ, членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.086.01 та Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України», «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», «Часопис цивільного і кримінального судочинства Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ», «Вісник кримінального судочинства», «Проблеми законності», «Предварительное следствие» (Республіка Білорусь).

Заслужений діяч науки і техніки України (2018), Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2008, 2010). Нагороджена Відзнакою Голови Конституційного Суду України (2014), Подякою від Державної судової адміністрації України (2015), Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (2015).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net