Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Хуторян Н. М.

Хуторян Наталія Миколаївна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 16 жовтня 1954 р. у с. Дружелюбівка Добровеличківського р-ну Кіровоградської обл. У 1978 р. закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1979 р. працювала юрисконсультом Інституту фізики АН УРСР, з 1982 р. — старший юрисконсульт Інституту геофізики АН УРСР. З 1986 р. і до сьогодні працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Обіймала посади молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, а нині — завідувач відділу цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

У 1987 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові і громадські заходи попередження порушень трудової дисципліни» (спеціальність 12.00.05). У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин» (спеціальність 12.00.05). Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2008 р.

Напрями наукової діяльності – трудове право, право соціального забезпечення. Опублікувала понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Предупреждение нарушений трудовой дисциплины» (1992), «Материальная ответственность субъектов трудовых отношений в условиях рыночной экономики» (у співавт., 1993), «Об’єкти і суб’єкти матеріальної відповідальності у трудовому праві» (1998), «Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні» (у співавт., 1999), «Правове регулювання матеріальної відповідальності працедавця перед працівником у новому Кодексі України про працю» (2000), «Становлення та розвиток цивільних і трудових відносин в Україні» (у співавт., 2001), «Державотворення і правотворення в Україні» (у співавт., 2001), «Поняття юридичної відповідальності в загальній теорії права» (2001), «Трудове право України: академічний курс» (2004), «Проблеми кодифікації трудового законодавства України» (2004), «Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників» (у співавт., 2005), «Правове регулювання сумісництва наукових та науково-педагогічних посад: парадокси законодавства і практики» (2006), «Гармонізація основних трудових прав, закріплених в проекті Трудового кодексу, з європейськими стандартами» (2007), «Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу» (у співавт., 2008), «Кодифікація трудового законодавства України» (у співавт., 2009), «Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні» (у співавт., 2012), «Пенсійні правовідносини в Україні: монографія» (у співавт., 2013), «Проблеми застосування трудового та пенсійного законодавства: монографія» (у співавт., 2015), «Основні трудові права працівників за законодавством Європейського Союзу: монографія» (у співавт., 2016), «Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції: монографія» (у співавт., 2017).

Член редакційних колегій наукових видань «Право України», «Правова держава», «Держава і право», «Актуальні проблеми права: теорія і практика». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.04 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України та спеціалізованої вченої ради Д. 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія». Була членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2009). Нагороджена Грамотою Верховної Ради України (2004). Лауреат премії НАН України імені М. П. Василенка (2000).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net