Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Гриняк А. Б.

Гриняк Андрій Богданович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 10 вересня 1982 року в смт. Козова Тернопільської області. У 2004 році закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (нині – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). З 2004 по 2007 рр. навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України (нині – Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України), яку достроково завершив шляхом успішного захисту дисертації. З цього ж року й до сьогодні працює у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника відділу проблем приватного права до його завідувача.

З 2009 до 2015 року за сумісництвом займав посаду доцента кафедри цивільного, господарського права і процесу Академії муніципального управління, з 2012 до 2014 – доцента кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України, з 2015 року й до сьогодні – професора кафедри приватного права Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб» зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2012 р. У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Договірні зобов’язання з виконання робіт в цивільному праві України» зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Вчене звання професора присвоєно у 2018 році. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Напрями наукових досліджень – цивільне право, сімейне право. Є автором понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: «Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб»: монографія (2008); «Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності»: збірник наукових праць (2009); «Особливості здійснення суб’єктивних прав учасниками цивільних правовідносин»: монографія (2011); «Теоретичні засади правового регулювання підрядних зобов’язань у цивільному праві України»: монографія (2013); «Відшкодування моральної шкоди: Коментар, законодавство, судова практика» (2013); «Договори з виконання робіт в цивільному праві України: проблеми теорії і практики»: монографія (2015); «Право власності на житло в Україні»: монографія (2016); «Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні»: монографія (2017); «Contractual regulation of the relations related to work performance»: мonograph (2018); «Новітні підходи до розуміння юридичних фактів у механізмі правового регулювання приватних відносин»: зб. наук. пр., 2019.

Член редакційних колегій наукових видань «Вісник Національної академії правових наук України»; «Приватне право і підприємництво».

Брав участь у підготовці проєктів законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання договірних відносин у сфері будівельної діяльності»; «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо регулювання правовідносин, які виникають у випадку добросовісного набуття майна»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання договору неукладеним»; «Про електронну комерцію»; «Про внесення змін до §4 глави 61 Цивільного кодексу України щодо удосконалення правового регулювання відносин із проведення пошукових та (або) проектних робіт»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності».

Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2009-2011 рр.); Лауреат премії Національної академії наук України для молодих вчених (2010 р.); Лауреат конкурсу наукових робіт молодих вчених з тематики прав людини Президії Академії правових наук України (2011 р.); Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2017 р.).

Нагороджений Почесною грамотою Національної академії правових наук України (2011 р.); грамотою Голови Конституційного Суду України (2016 р.); Подякою президента Національної академії правових наук України України (2018 р.).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net