Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Городовенко В. В.

Городовенко Віктор Валентинович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 22 лютого 1968 р. у місті Мелітополь Запорізької області. У 1993 р. закінчив з відзнакою Українську юридичну академію (нині ‒ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «Правознавство».

З 1993 р. по 2003 р. ‒ суддя Мелітопольського міського суду Запорізької області. З 2003 р. по 2004 р. ‒ суддя, голова Мелітопольського районного суду Запорізької області. У 2004 р. призначений головою Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області. З 2005 р. по листопад 2017 р. – суддя, голова Апеляційного суду Запорізької області. З листопада 2017 р. ‒ суддя Конституційного Суду України (обраний ХІV позачерговим з’їздом суддів України). Працює за сумісництвом на посаді професора кафедри історії і теорії держави та права Запорізького національного університету.

З 1999 р. по 2005 р. обирався делегатом IV — VII з’їздів суддів України. З 2001 р. є представником України в Консультативній раді європейських суддів при Комітеті міністрів Ради Європи (м. Страсбург), а з 2015 р. є членом робочої групи з підготовки висновків Консультативної ради європейських суддів.

У 2002 р. обирався Головою Ради суддів Запорізької області, а у 2005 р. ‒ членом Ради суддів України. Був: представником у складі робочої групи Канадсько-Українського проекту судової реформи по створенню модельних судів в Україні; головою Координаційного суддівського центру Національної школи суддів України; Секретарем Консультативної ради голів судів при Вищій раді правосуддя.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Проблеми незалежності судової влади» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, у 2013 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Принципи судової влади» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. Вчене звання доцента присвоєно у 2013 р., професора – у 2019 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у серпні 2020 р.

Основні напрями наукових досліджень: питання організації та функціонування судової влади в правовій державі, реалізації принципів судової влади, реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства та удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів, подальшої гармонізації кримінального, кримінально-процесуального законодавства України із законодавством Європейського Союзу.

Опублікував понад 90 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Проблеми становлення незалежної судової влади в Україні: монографія» (2007), «Незалежність суддів: міжнародні стандарти та національна практика: навчально-практ. посібник» (у співавт., 2008), «Практичний посібник для органів суддівського самоврядування» (у співавт., 2009), «Організація роботи суду в Україні: навч. посібник» (у співавт., 2009), «Принципи судової влади : монографія» (2012 р.), «Організація роботи суду : навч. посібник» (у співавт., 2012), «Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч.-метод. посібник» (у співавт., 2012), «Судові та правоохоронні органи України : навч. посібник» (у співавт., 2014), «Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки, роз’яснення : процесуальні документи слідчого, прокурора, адвоката, слідчого судді, суду» (у співавт., 2015), «Судова влада : монографія / за заг. ред. І. Є. Марочкіна» (у співавт., 2015), «Судові та правоохоронні органи України [Organização judiciária e as forças da segurança da Ucrânia] : навч. посібник» (у співавт., 2016), «Сучасні проблеми цивільного права та процесу : навч. посібник» (у співавт., 2017), «Судові та правоохоронні органи України : конспект лекцій» (у співавт., 2018), «Організація судових та правоохоронних органів : навч. посібник» (у співавт., 2018).

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Протягом 2014-2017 р.р. був членом спеціалізованої вченої ради Д 17.127.07 у Класичному приватному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза».

Був членом редакційних колегій офіційного науково-практичного друкованого періодичного видання «Вісник Верховного Суду України», науково-практичного юридичного журналу «Часопис цивільного і кримінального судочинства». На теперішній час є членом редакційних колегій науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства», загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання «Слово Національної школи суддів України», загальнодержавного періодичного видання «Вісник Конституційного Суду України».

Заслужений юрист України (2008 р.), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2016 р.). Нагороджений відзнакою Міністерства юстиції України (2001 р.), грамотою Верховної Ради України (2002 р.), Почесною відзнакою Вищої ради юстиції (2004 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2005 р.), Почесною грамотою Ради суддів України (2008 р.), Почесною відзнакою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2012 р.), відзнакою Верховного Суду України (2013 р.), відзнакою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (2013 р.).
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net