Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Головкін Б. М.

Головкін Богдан Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 30 березня 1975 року у селі Ярошівка, Катеринопільського району Черкаської області. У 1999 році з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 2002 р. по 2006 р. – асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права; з 2002-2006 рр. – заступник декана денного факультету № 4; 2006-2009 рр. докторант; 2009-2010 рр. – асистент кафедри кримінології, 2010-2012 рр.– займав посаду доцента, 2012 – 2015 рр. займав посаду професора кафедри, з 2015 р. по цей час – завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Головний науковий співробітник сектору дослідження проблем злочинності та її причин Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (за сумісництвом).

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук «Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук «Теоретичні та прикладні проблеми детермінації і запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні» за спеціальністю 12.00.08. Вчене звання професора присвоєно у 2019 році. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 році.

Напрями наукових досліджень – протидія насильницькій злочинності, запобігання корупції, протидія злочинності у сфері економіки, теоретичні і прикладні проблеми віктимології, оцінювання латентності злочинів.

Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць – 187. Серед них – з них 6 монографій (2 особисті, 4 у співавт.); 5 підручників, у.т.ч. 2 з грифом МОН України (у співавт.); 6 навч. посіб., у.т.ч. 4 з грифом МОН України (у співавт.), наукові статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях; тези доповідей та повідомлень на науково-практичних конференціях України та за кордоном; навчально-методичні праці. Визначними науковими працями є такі: «Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері» (2004); «Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання» (2011); «Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання» (у співавт., 2013); «International cooperation in the field of fighting crime: directions, levels and forms of realization» (у співавт., 2019); «Foreign experience in countering (preventing) organized crime in the financial system: special law enforcement bodies and strategic priorities» (у співавт., 2019); “Сriteria and basic signs of the lawful protection of the person’s interests from socially dangerous encroachment as a factor, which excludes criminality of an act: international experience» (у співавт., 2020); Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право (у співав., 2019).

Головний редактор збірників наукових праць «Вісник асоціації кримінального права України», «Питання боротьби із злочинністю». Член спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Член Координаційного бюро з проблем кримінології відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України.

Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2007-2009 рр.), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2012 р.).

Нагороджений подякою Харківського міської ради (2016 р.); почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2019 р.), грамотою Харківської обласної ради (2019 р.), грамотою Служби безпеки України (2019 р.)
Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net