Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Харитонова О. І.

Харитонова Олена Іванівна

член-кореспондент НАПрН України

Народилася 25 грудня 1962 р. у м. Осіннікі Кемеровської обл. У 1990 р. закінчила юридичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечнікова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). З 1993 р. – асистент кафедри адміністративного права та управління університету, потім – асистент кафедри адміністративного та фінансового права Одеської юридичної академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія»). З 1997 р. працювала на посаді доцента кафедри адміністративного та фінансового права, а з 2001 р. по 2004 р. – докторант цього навчального закладу. У 2005 р. переведена на посаду професора кафедри адміністративного та фінансового права, а з листопада 2005 р. по теперішній час завідувач кафедри підприємницького та комерційного права (з 2008 р. – кафедра права інтелектуальної власності і корпоративного права) Одеської національної юридичної академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія»).

У 1985 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові питання управління економікою і роль товарних бірж в умовах реформування ринкових відносин» (спеціальність 12.00.07). У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання доцента присвоєно у 2000 р., професора – у 2007 р. Обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2011 р.

Напрями наукової дальності – право інтелектуальної власності, правовідносини у сфері інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблем корпоративного права. Опублікувала понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Порівняльне право Європи: основи порівняльного правознавства. Європейські традиції» (2002), «Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): монографія» (2004), «Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2005), «Правове регулювання перевезень в Україні: навчальний посібник» (2006), «Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2006, 2008), «Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий» (у співавт., 2007), «Добровільне представництво у цивільному праві України: навчальний посібник» (2007), «Цивільні правовідносини: навчальний посібник» (2008), «Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у співавт., 2008), «Цивільне право України: підручник» (2009), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы: монография» (у співавт., 2012), «Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти): монографія» (у співавт., 2012), «Право інтелектуальної власності: навчальний посібник у запитаннях і відповідях» (2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.).

Була членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Вищому господарському суді України (спеціалізація – адміністративно-правова). Член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія», член спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 у Міжнародному гуманітарному університеті. Член редакційних колегій наукових видань: «Часопис цивілістики», «Актуальні проблеми держави і права», «Юридичний вісник», «Актуальні проблеми політики», «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України».

Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Нагороджена знаком "Відмінник освіти України" (2008).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net