Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Гаращук В. М.

Гаращук Володимир Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 3 грудня 1959 р. у сел. Краснодарський Краснодонського р-ну Луганської обл. У 1984 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1984 р. працює у цьому ж навчальному закладі на посадах: стажист-дослідник кафедри адміністративного права, старший лаборант НДСу. У 1986–1989 рр. навчався в аспірантурі. З 1989 р. — асистент, доцент, з 2004 р. — професор, а з квітня 2014 р. по теперішній час завідувач кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Административно-правовые средства борьбы с бесхозяйственностью» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07). У 1992 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 2004 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р.

Напрями наукової діяльності — теоретико-правові проблеми законності, контролю та нагляду в державному управлінні, організаційно-правові проблеми державної служби, адміністративно-правові засади боротьби з корупцією, питання адміністративної відповідальності. Опублікував понад 170 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Управлінські послуги – новий інститут чи нова помилка» (2001), «Контроль та нагляд у державному управлінні» (2002), «Стандарти державного контролю: погляд на проблему» (2002), «Адміністративне право: підручник» (2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2013), «Контрольні провадження, їх види, тенденції розвитку та законодавчого регулювання» (2004), «Категоріально-правова характеристика корупції. Правове визначення понять «корупційне правопорушення» та «корупційний злочин» (2008), «Деякі проблемні питання теорії та практики застосування адміністративного права в Україні» (2009), «Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні: монографія» (2010), «Корупційні адміністративні правопорушення: монографія» (2010), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (У співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.).

Брав участь у розробці проектів законів України: «Про державний контроль у сфері виконавчої влади», «Про фінансовий контроль в Україні», «Про боротьбу з корупцією», «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», «Про внесення змін до Кодеку України про адміністративні правопорушення», «Про Антикорупційне бюро України», «Кодексу основних правил поведінки державного службовця».

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Член редакційних колегій наукових видань «Проблеми законності», «Вісник Національної академії правових наук України», «Державне будівництво та місцеве самоврядування». Входить до складу Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2013). Нагороджений Грамотою Міністерства внутрішніх справ України (2018), Грамотою Служби Безпеки України (2010). Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2011).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net