Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Фріс П. Л.

Фріс Павло Львович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 6 липня 1949 р. у м. Дрогобичі, Львівської обл. У 1972 р. закінчив Юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (нині — Львівський Національний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «правознавство». Протягом 1967-191070 рр. працював машиністом парового котла ЖЄК №2 УЖГ Дрогобицького міськвиконкому. З січня 1970 р. по жовтень 1972 р. працював відповідальним секретарем комісії в справах неповнолітніх Виконкому Дрогобицької міської ради депутатів трудящих. З листопада 1972 по листопад 1973 р. проходив дійсну військову службу в Збройних Силах СРСР на посаді в.о. військового слідчого військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону. З грудня 1973 по травень 1975 р. працював лаборантом кафедри педагогіки та психології Івано-Франківського педагогічного інституту. З травня 1975 по червень 1990 року проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах викладача, старшого викладача циклу кримінально-правових дисциплін Івано-Франківської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР. З 1990 р. – доцент Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника. З 1992 р. на юридичному факультеті (нині – навчально-науковий Юридичний інститут) ДНВЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – доцент кафедри теорії та історії держави та права, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу. З 2007 року завідувач кафедри, професор кафедри кримінального права та кримінології Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

З 2011 року завідувач кафедри кримінального права навчально-наукового Юридичного інституту ДНВЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». З 2013 року за сумісництвом очолює навчально-наукову лабораторію дослідження політики у сфері боротьби зі злочинністю Інституту проблем боротьби зі злочинністю імені академіка В.В. Сташиса НАПрНУ та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (на громадських засадах).

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кримінально-правові та кримінологічні проблеми профілактики злочинності неповнолітніх на стадії що передує вчиненню злочину». У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему «Кримінально-правова політика України». Вчене звання професор присвоєне у 2008 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2020 р.

Основні напрямки наукової діяльності – кримінально-правова політика, політика у сфері боротьби зі злочинністю, теоретичні проблеми кримінального права та кримінології. Є автором більше 290 наукових праць. Серед яких: «Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні, та правові проблеми» (2005 р.); «Нарис історії кримінально-правової політики України» (2005 р.); «Порівняльне Кримінальне право республіки Польща та України в контексті Європейського союзу» (у співавт. 2007 р.); «Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини» (2009 р.); «Політика в сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми» (у співавт, 2016); «Застосування ОВС норм та інститутів кримінального та адміністративного законодавства під час проведення Євро-2012» (у співавт, 2011 р.), «Кримінальне право України. Загальна частина» – підручник (2004 р. 2009 р., 2018 р.) та ін.

Науковий консультант Комітету з правоохоронної діяльності Верховної Ради України. Член Президії ВГО «Асоціація кримінального права».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Член редколегій та редакційних рад: збірника наукових праць «Актуальні проблеми чинного законодавства» НН Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, міжнародного журналу «Право і суспільство», збірника наукових праць ВГО «Асоціація кримінального права», членом редколегії наукового видання Studia prawnicze Краківської Академії ім. Анджея Фриша Моджевськего (Краків, Республіка Польща).

Заслужений діяч науки і техніки України (2009), Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2013). Переможець конкурсу «Юрист року» за версією Спілки юристів України (2010). Нагороджений Почесною медаллю Верховної Ради та Ради Міністрів Вірменської РСР «За мужність і благородство» – за участь в ліквідації наслідків землетрусу у м. Спітак (1988 р.), відомчими медалями МВС СРСР та МВС України, медаллю Івано-Франківської облдержадміністрації та Івано-Франківської обласної ради «За заслуги перед Прикарпаттям».

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net