Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Дзера О. В

Дзера Олександр Васильович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 10 травня 1946 р. у с. Шапіївка Сквирського р-ну Київської області. У 1972 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1972–1973 рр. працював на посаді слідчого прокуратури Подільського р-ну м. Києва. З 1974 р. працює на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де пройшов шлях від асистента, старшого викладача, доцента до професора кафедри цивільного права (З 2001 по 2006 рр. — завідувач кафедри цивільного права цього навчального закладу).

У 1976 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Право спільної сумісної власності за радянським законодавством» (спеціальність 12.00.03), у 1986 р. присвоєно вчене звання доцента. У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Розвиток прав власності громадян в Україні» (спеціальність 12.00.03), науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено в 1996 р. Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2004 р.

Напрями наукової діяльності: цивільне право, сімейне право. Опублікував понад 160 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Загальна теорія цивільного права» (у співавт., 1992), «Цивільне право України: у 2 кн.» (у співавт., 1995, 1996, 1999, 2002, 2004, 2007, 2011, 2014), «Сімейне право України: підручник» (у співавт., 1997, 2002, 2017), «Право власності в Україні» (у співавт., 2000), «Цивільне право України: навчальний посібник» (2002, 2004, 2005), «Непорушність права власності — гарантія стабільності та розвитку підприємницької діяльності» (2006), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2004, 2005, 2006, 2008, 2011), «Договірне право України. Загальна частина» (у співавт., 2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Цивільне право України: підручник: у 2 т.» (у співавт., 2009), «Договірне право України: навчальний посібник: Т. 2» (у співавт., 2009), «Практикум з цивільного права: навчальний посібник» (у співавт., 2009), «Правова доктрина України: у 5 т. Т.3: Доктрина приватного права України» (у співавт., 2013 (укр.), 2017 (англ.), «Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики» (2017).

Член редакційних колегій наукових видань «Юридична Україна», «Вісник господарського судочинства», «Приватне право», «Альманах цивілістики». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Академік Академії наук Вищої школи України (1997).

Заслужений юрист України (2009), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2002), Лауреат премії Спілки юристів України (2005). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2020).Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net