Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Дрьомін В. М.

Дрьомін Віктор Миколайович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 24 січня 1953 р. у с. Кажелак Красноярського краю. У 1977 р. з відзнакою закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), де залишився працювати і пройшов шлях від асистента до доцента кафедри криміналістики, кримінального права та процесу. З 1991 р. по 1994 р. – докторант кафедри кримінального права та кримінології Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1994 р. по 1998 р. – доцент кафедри кримінального права, кримінально-виконавчого права та кримінології Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І. І. Мечнікова. З грудня 1997 р. і дотепер – завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Одеської національної юридичної академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія»). З 2010 р. по 2015 р. одночасно працював проректором з наукової роботи цього університету.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Криміногенний вплив раніше судимих осіб на неповнолітніх» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання доцента присвоєно у 1986 р. У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Інституціональна теорія злочинності та криміналізації суспільства» (спеціальність 12.00.08). Вчене звання професора присвоєно у 2011 р. Обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України у 2011 р.

Напрями наукових досліджень — методологія сучасної кримінології, теоретичні та практичні питання вивчення причин та протидії злочинності, протидія корупції, організованій та транснаціональній злочинності, тероризму, кримінологічні основи удосконалення системи кримінальної юстиції, проблеми теорії і практики кримінально-виконавчого права, удосконалення діяльності органів та установ кримінально-виконавчої системи, застосування міжнародних стандартів прав людини у сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи, теоретичні та практичні питання застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Опублікував понад 170 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Криминология: учебно-методические материалы» (1982), «Противоправное поведение несовершеннолетних: генезис и ранняя профилактика: монография» (у співавт., 1985), «Исправительно-трудовое право: учебно-методическое пособие» (1994), «Проблемы вхождения Украины в европейское правовое пространство: монография» (у співавт., 1999), «Социально-правовые аспекты терроризма: монография» (у співавт., 2003), «Кримінально-виконавче право: навчально-методичний посібник» (у співавт., 2004), «Кримінологія: навчально-методичний посібник» (у співавт. 2004), «Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография» (у співавт., 2007), «Институционализация преступности и институциональная криминология: концептуальные подходы» (2008), «Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества: монография» (2009), «Кримінологія. Загальна частина: навчально-методичний посібник» (2009), «Кримінологія. Особлива частина: навчально-методичний посібник» (2009), «Наука в Южном регионе Украины (1971–2011)» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку» (у співавт., 2013 (укр.), 2018 (англ.).

Був керівником робочої групи при Міністерстві юстиції України з розробки проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (1999–2000). Брав участь у розробці проекту Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (2001–2002). Був членом наукової групи з робробки проекту Закону України «Про кримінологічну експертизу» (2002–2004). Здійснював наукову експертизу законів України: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» (2009). Брав участь у підготовці рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів», «Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення антикорупційної політики», «Про стан злочинності у державі та координації діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції».

Науковий консультант у міжнародних проектах «Система кримінальної юстиції в Україні», який координувався Департаментом міжнародного розвитку Великобританії (1999-2000), з проблем застосування пробації в Україні, який здійснювався спільно з Лондонською службою пробації та Центром з прав людини Ноттінгемського університету (2000-2003), міжнародного проекту спільно з Національним інститутом юстиції Міністерства юстиції США та Центру по вивченню транснаціональної злочинності і корупції (TRACCC) при Американському університеті (Вашингтон, 2003-2006).

Читав лекції з проблем кримінології в Американському університеті (Вашингтон, США, 2003, 2005), у Школі права Піттсбурзького університету (Піттсбург, США, 2005), учасник щорічних конференцій Європейського кримінологічного товариства.

Член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична академія». Член Координаційного бюро з проблем кримінології Національної академії правових наук України (1999). Член Європейської кримінологічної асоціації (2003). Член правління Українського пенітенціарного товариства (2002).

Член редакційної колегії Міжнародного кримінологічного альманаху «Організована злочинність, тероризм і корупція», член редакційних колегій наукових видань «Вісник кримінального судочинства», «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Актуальні проблеми держави і права», «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України».

Заслужений діяч науки і техніки України (2012). Нагороджений Знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1997), Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2007). Має Почесні грамоти Голови Одеської обласної державної адміністрації (2001, 2006, 2010).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net