Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Денисов В. Н.

Денисов Володимир Наумович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 25 грудня 1937 р. у м. Києві. У 1961 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1962 р.— науковий співробітник консультант науково-організаційного відділу Президії АН УРСР. З 1963 р. — в Секторі держави і права АН УРСР (нині — Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України): молодший науковий співробітник, вчений секретар, старший науковий співробітник, а з 1984 р. і дотепер — завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Одночасно з 1989 р. по 2002 р. — професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2002 р. — професор кафедри адміністративного та міжнародного права Національної академії Служби безпеки України, з 2009 р. — завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університета права НАН України.

У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Становлення та розвиток національної державності Об’єднаної Республіки Танзанія» (спеціальність 12.00.02), а у 1981 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правові системи країн, що розвиваються» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1982 р. Вчене звання професора присвоєно у 1989 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 1996 р.

Напрями наукової діяльності – міжнародне право та порівняльне правознавство, проблеми теорії та історії міжнародного права та міжнародної безпеки, міжнародного гуманітарного права, права Європейського Союзу. Опублікував понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Становление и развитие национальной государственности Объединенной Республики Танзания» (1969), «Системы права развивающихся стран. Становление и развитие систем права развивающихся стран Тропической Африки, освободившихся от британского колониализма» (1978), «Повага прав людини у період збройних конфліктів» (1987), «Правовые проблемы разоружения в ракетно-ядерную эру» (1990), «Гуго Гроций о мировом порядке и современность» (1990), «Про зовнішньополітичні аспекти створення нової Конституції України» (1991), «Развитие теории и практики взаимодействия международного и внутреннего права» (1992), «Проблеми створення публічного порядку у зовнішній діяльності України» (1995), «Колізійні питання застосування міжнародного права у внутрішньому праві» (1996), «Права людини: підручник» (у співавт., 1997), «Статус міжнародних договорів у Конституції України» (1997), «Правове регулювання іноземних інвестицій» (у співавт., 1999), «Про особливості імплементації соціально-економічних та культурних прав людини» (2000), «Методологія сучасного парламентаризму» (2000), «Правовые основы имплементации права Европейского Союза во внутренний правопорядок Украины» (у співавт., 2003), «Антологія української юридичної думки. Міжнародне право» (2004), «Ефективність міжнародного права у правовому механізмі зовнішньополітичної діяльності держав» (2005), «Розвиток правових засад та механізмів верховенства міжнародного права у внутрішньому праві України» (2006), «Организация Объединенных Наций как гарант поддержания мира и безопасности» (2006), «Право Європейського Союзу та правопорядок України» (2006), «Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України» (2006), «Енциклопедія порівняльного правознавства» (у співавт., 2007), «Міжнародний правопорядок у світлі сучасних цивілізаційних викликів» (у співавт., 2015).

Був членом експертної ради з юридичних спеціальностей ВАК України, членом Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, членом Наглядової ради Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України. Перший віце-президент Української асоціації міжнародного права. Член Асоціації морського права України. Академік Академії політичних наук України з 1994 р.

Приймав участь у делегації України на трьох сесіях Дипломатичної конференції з розвитку міжнародного гуманітарного права, що застосовується у період збройних конфліктів (м. Женева: 1974, 1975, 1977). У 1975 – 1976 рр. займався дослідницькою роботою у Центрі прав людини ООН (м. Женева) й у Школі східних та африканських досліджень Лондонського університету. У 1978 р. як представник Української РСР брав участь у семінарі ООН з питань національних та місцевих установ, що займаються правами людини (м. Женева). У 2004р. та 2005 р. у складі делегації України брав участь в роботі Спеціальної комісії щодо юрисдикції визнання та забезпечення іноземних судових рішень з цивільних та комерційних справах Гаазької конференції з міжнародного приватного права (м. Гаага), а у 2004 р. — у ХХІІІ сесії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (м. Гобарт, Австралія).

Головний редактор «Українського щорічника міжнародного права». Член редакційних колегій наукових видань «Право України», «Порівняльне правознавство», «Правова держава», «Держава і право», «Український часопис міжнародного права», «Часопис Київського університету права», «Порівняльно-правові дослідження», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право», «Международное право и проблемы интеграции». Член наукової ради науково-практичного фахового журналу «Міжнародне право», спеціалізованого науково-практичного фахового видання «Європейське право».

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України, член спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України. Член експертної ради з юридичних наук МОН України.

Заслужений діяч науки і техніки України (1999), нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2007), лауреат Державної премії України (2004), Премії НАН України імені М. П. Василенка (1992), Премії імені Ярослава Мудрого (2005).

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net