Національна академія правових наук України
Національна академія правових наук України
Статут

Вісник НАПрНУ

Новини

Видавництво

Контакти

Пишіть нам
Національна академія правових наук України
КРЦ
Структурні
підрозділи
НАПрН України
НДІДБМС
НДІППіП
НДІІВ
НДІПЗІР
НДІІіП
НДІВПЗ
Право

Буроменський М. В.

Буроменський Михайло Всеволодович

член-кореспондент НАПрН України

Народився 6 квітня 1957 р. у м. Севастополі. У 1981 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), де залишився працювати і пройшов шлях від асистента до професора кафедри міжнародного права та державного права зарубіжних країн (у 2007 – 2015 рр. – очолював цю кафедру). З 2015 р. – професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Механізм переговорів про роззброєння (міжнародно-правові аспекти)» (спеціальність 12.00.11), у 1997 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Вплив міжнародного права на політичні режими держав» (спеціальність 12.00.11). Вчений ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1998 р., вчене звання професора присвоєно в 2001 р. Обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2002 р.

Напрями наукових досліджень — міжнародно-правове співробітництво у сфері прав людини, співвідношення міжнародного і національного права, міжнародне кримінальне право, правові питання міжнародної безпеки, історія міжнародних відносин, конституційне право зарубіжних країн. Опублікував понад 180 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Политические режимы государств в международном праве (влияние международного права на политические режимы государств)» (1997), «Обращение в Европейский суд по правам человека: практика Суда и особенности украинского законодательства» (2000), «Міжнародне право. Гендерна експертиза» (2001), «Міжнародний захист прав людини та права біженців: навчальний посібник» (2002), «Корупція в Україні» (у співавт., 2004), «Соціальні та правові проблеми попередження злочинів у сфері міграції» (2004), «Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст» (у співавт., 2004), «Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»: Науково-практичний коментар» (2005), «Репродуктивні права та механізм їх реалізації у ВІЛ-позитивних жінок» (2005), «Міжнародне право: навчальний посібник» (2005), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення; Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (у співавт., 2008 (укр.), 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Проблемні питання нотаріальної практики» (у співавт., 2008), «Корупційні ризики в кримінальному процесі та судовій системі» (у співавт., 2009), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2: Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013 (укр.), 2016 (англ.).

Співголова Комісії з питань правової реформи. Був членом Конституційної Асамблеї та Конституційної комісії. Неодноразово залучався в якості експерта провідними міжнародними міжурядовими організаціями (Рада Європи, Європейський Союз, Управління Верховного Комісара ООН з прав людини, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, Світовий Банк, Програма Розвитку ООН, Всесвітня Організація Охорони Здоров’я, ОБСЄ). У якості правового експерта ООН брав участь у діяльності Місії ООН в Грузії (Абхазії) – UNOMIG. Був членом Спеціальної ad hoc групи з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства на переговорах України та Російської Федерації (2007), суддею ad hoc Європейського суду з прав людини (2009 - 2010). З 2006 р. – член, а з 2016 р. – Голова постійної делегації України для участі в роботі GRECO (Група держав Ради Європи проти корупції). З 2017 р. – аудитор НАБУ.

Брав участь у підготовці низки проектів законів України, серед яких: «Концепція державної політики захисту прав людини», «Про біженців», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та ін.

Заступник головного редактора наукового видання «Український часопис міжнародного права», член редакційних колегій збірників «Проблеми законності», «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Офіційний вісник».

Лауреат IV та VI Всеукраїнських конкурсів на краще юридичне видання (2001, 2006), має відомчі відзнаки.

Наверх

Національна академія правових наук України
© Національна академія правових наук України
61024, Українa, м. Харків, вул. Пушкінська, 70 тел. (057) 704-19-01, факс (057) 704-19-10
E-mail: aprnu@ukr.net